Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ยังไม่ลืมตาดูโลก – เจอแจกเงิน

ยังไม่ลืมตาดูโลก – เจอแจกเงิน

150
0
SHARE

เฟชบุ้ค  ดร.อุตตม สาวนายน

https://goo.gl/FWHUPu

“มารดาประชารัฐ” อนาคตเด็กไทย จากแม่สู่ลูก

พี่น้องประชาชนคงได้ยิน ได้ฟังกันบ่อยครั้ง ที่พรรคการเมืองบอกเราว่า ได้ให้ความสำคัญกับเด็กตั้งแต่เกิดไปจนโต แต่สำหรับพรรคพลังประชารัฐแล้ว เราคิดลึกซึ้งกว่านั้น เพราะความสมบูรณ์ของเด็ก ไม่ใช่แค่ดูแลเมื่อคลอดออกมาลืมตาดูโลกเท่านั้น แต่ต้องดูแลให้ความสำคัญทั้งแม่และเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์ จึงจะมีสุขภาพและสมองที่ดี มีการพัฒนาเจริญเติบโตในทุกๆด้าน

นโยบาย “มารดาประชารัฐ” เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่พรรคพลังประชารัฐได้ให้ความสำคัญกับอนาคตของเด็กไทย

โดยจะดูแลตั้งแต่มารดาตั้งครรภ์ไปจนถึงคลอด และจะดูแลต่อไปจนถึงอายุ 6 ขวบ เพราะจากการวิจัยพบว่าช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในการเจริญเติบโตของเด็ก คือตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาจนถึง 6 ปีแรก ถ้าช่วงเวลานี้เราดูแลเขาอย่างดี เขาจะเติบโตและมีพัฒนาการที่ดี

“มารดาประชารัฐ” จะดูแลตั้งแต่คุณแม่ฝากครรภ์ เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเดือนละ 3,000 บาท เป็นเวลา 9 เดือน รวมสูงสุด 27,000 บาท ค่าคลอดจำนวน 10,000 บาท หลังจากนั้นจะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กอีกเดือนละ 2,000 บาท ตั้งแต่เกิดจนมีอายุครบ 6 ปี เป็นจำนวนเงินรวมสูงสุด 144,000 บาท รวมตั้งแต่ตั้งครรภ์จนเติบโตอายุถึง 6 ขวบ จะเป็นเงิน 181,000 บาทต่อเด็ก 1 คน

นอกจากเงินช่วยเหลือในการตั้งครรภ์ การคลอด และการเลี้ยงดูเด็กแล้ว นโยบายมารดาประชารัฐของพรรคพลังประชารัฐ ยังคำนึงถึงการดูแลในมิติอื่นๆ อย่างครบวงจร ซึ่งถือเป็นการลงทุนในเด็ก ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ และทำให้เด็กไทยเป็นอนาคตและเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปครับ

Matemnews.com

12 กุมภาพันธ์ 2562