Home ข่าวทั่วไปรอบวัน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งหลักการทำงานของคณะรัฐมนตรี 4 ข้อ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งหลักการทำงานของคณะรัฐมนตรี 4 ข้อ

132
0
SHARE

พ.อ.หญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  แถลงข่าวเมื่อบ่าย 12 ก.พ.2562   ก่อนการประชุม  ครม.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)กล่าวกับที่ประชุมว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งหลักการทำงานของคณะรัฐมนตรี 4 ข้อ คือ

1.คำนึงถึงประชาชน เป็นหลัก มีทางออกทางเลือกเพื่อแก้ปัญหาสังคม สร้างวินัยให้กับประชาชน

2. ให้ประชาชนมีความภูมิใจในประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ของประเทศ รู้ถึงอัตตลักษณ์ วัฒนธรรมของประเทศซึ่งทั้งวัฒนธรรมและอัตตลักษณ์จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศไทยผ่านการท่องเที่ยว

3.เน้นเรื่องประโยชน์สุขของชุมชนสังคมการแก้ปัญหาสังคมจะดีขึ้นเมื่อประชาชนในชาติมีระเบียบวินัย เป็นพื้นฐานการนำความสงบสุขมาสู่ประเทศประเทศไทยในอนาคต โดยเริ่มจากวินัยของประชาชน

4. การนำจิตอาสาไปขับเคลื่อนให้สังคม ครอบครัวมีความสุข โดยส่วนราชการ เอกชนร่วมกันขับเคลื่อน ลดความเหลื่อมล้ำ อาทิ  ให้จิตอาสาลงไปขับเคลื่อนช่วยพี่น้องเกษตรกร บรรเทาปัญหาความเดือดร้อน ช่วยเรื่องการดูแลพืชผลทางการเกษตร ลดความเหลื่อมล้ำ ลดช่องว่างต่าง ๆ

Matemnews.com

12 กุมภาพันธ์ 2562