Home ข่าวทั่วไปรอบวัน จึงไม่มีความยุติธรรมต่อฝ่ายประชาธิปไตยเหลืออีกในแผ่นดินนี้

จึงไม่มีความยุติธรรมต่อฝ่ายประชาธิปไตยเหลืออีกในแผ่นดินนี้

148
0
SHARE

  เฟชบุ้ค    นคร มาฉิม https://goo.gl/tRw5CZ

·

เมื่อองค์กรอิสระ และกระบวนการยุติธรรม สยบยอมและรับรองความชอบด้วยกฎหมายให้กับกฎกติกาที่ออกโดยคณะรัฐประหารที่ปล้นอำนาจประชาชนไป

จึงไม่มีความยุติธรรมต่อฝ่ายประชาธิปไตยเหลืออีกในแผ่นดินนี้

หากพรรคไทยรักษาชาติ และพรรคเพื่อไทยถูกยุบตามธงของฝ่ายเผด็จการ วิญญูชนอาจเข้าใจได้ว่าความเลวร้ายที่สุด คือการใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทำลายล้างฝ่ายประชาธิปไตย ซึ่งถือเป็นที่สุดของความเลวร้าย

นคร มาฉิม

อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก

อดีตประธานคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองสภาผู้แทนราษฎร

13 กุมภาพันธ์ 2562

matemnews.com 

13 กุมภาพันธ์ 2562