Home ทั่วไป ขอเชิญชวนประชาชนใส่เสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์ของรัชกาลที่ 10 ตลอด 4 เดือน เมษายน พฤษภาคม มิถุนายนกรกฎาคม เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ขอเชิญชวนประชาชนใส่เสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์ของรัชกาลที่ 10 ตลอด 4 เดือน เมษายน พฤษภาคม มิถุนายนกรกฎาคม เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

269
0
SHARE

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่2/2562 เพื่อติดตามความก้าวหน้าของงานในแต่ละส่วน ที่มีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมารับผิดชอบ  ที่ทำเนียบรัฐบาล  เมื่อวันที่ 27 ก.พ.2562   เลิกแล้วแถลงข่าว

“วันนี้มีหลายเรื่องที่ได้รับพระราชวินิจฉัยลงมาแล้ว  ก็สามารถดำเนินงานต่อเนื่องได้  โดยเรื่องแรก คือเรื่องน้ำ  กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพ จัดได้เรียบร้อยดี โดยมีแหล่งน้ำที่จะร่วมในพระราชพิธีจำนวน 108 แห่ง ส่วนตราสัญลักษณ์ที่จะใช้ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ได้ทูลเกล้าฯ ถวายตราสัญลักษณ์ ไปประมาณ 6-7 แบบ  ได้รับแจ้งจากสำนักพระราชวังว่า    ได้มีพระราชวินิจฉัยและทรงเลือกแบบ และแก้ไขจนสมบูรณ์แล้ว   ทางคณะกรรมการฯ รอหนังสือยืนยันจากสำนักพระราชวัง  เพื่อนำตราสัญลักษณ์นี้ไปใช้ ประทับบนคนโท   บรรจุน้ำอภิเษก  ประดับบนธง ซุ้มในงานพระราชพิธี และจัดทำเป็นตราสัญลักษณ์บนเสื้อสีเหลือง  โดยทางสำนักนายกรัฐมนตรี จะจัดทำเสื้อสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์ในพระราชพิธี เป็นต้นแบบ  และจำหน่ายให้กับประชาชน  พร้อมจัดทำเข็มที่ระลึกประดับเสื้อ  จำหน่ายในคราวเดียวกันด้วย  จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมสวมเสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์ของรัชกาลใหม่ ตั้งแต่เดือนเมษายน พฤษภาคม มิถุนายนและกรกฎาคม เป็นระยะเวลา 4 เดือน เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในพระราชพิธีอันเป็นมงคลยิ่งนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือถึงกำหนดการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกระหว่างวันที่ 2-6 พ.ค. โดยเฉพาะการเสด็จพระราชดำเนินสถลมารค ที่จะมีขึ้นในวันที่ 5 พฤษภาคมด้วย   จะเป็นขบวนใหญ่ระยะทางในการเคลื่อนขบวนประมาณ  7 กิโลเมตรเศษ ต้นขบวนจากพระบรมมหาราชวัง  เคลื่อนไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร และกลับมายังพระบรมมาหาราชวัง รวมระยะเวลาเคลื่อนขบวน  และระยะเวลาประทับในวัดต่างๆ ทั้งสิ้นประมาณ 4  ชั่วโมง 30 นาที  คณะกรรมการทุกฝ่ายได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ ด้วย ความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายเพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์สมพระเกียรติที่สุด

matemnews.com 

27  กุมภาพันธ์ 2562