Home ทั่วไป ตัวเลขออกแล้วแก๊งวัดสิงห์ทำ gat/pat เสียหาย 7 แสนบาท –สอบใหม่5มีนาฯโรงเรียนบางปะกอก

ตัวเลขออกแล้วแก๊งวัดสิงห์ทำ gat/pat เสียหาย 7 แสนบาท –สอบใหม่5มีนาฯโรงเรียนบางปะกอก

71
0
SHARE

นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  แถลงแก่ผู้สื่อข่าวเมื่อ 27 ก.พ.2562 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้มอบหมายให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) สรุปความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกรณีกลุ่มคนบุกเข้าทำร้ายนักเรียน ครู ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ระหว่างมีการทดสอบความถนัดวิชาชีพครู หรือ PAT 5 เมื่อวันที่ 24 ก.พ.2562 ล่าสุด สทศ.จะดำเนินการจัดสอบ PAT 5 รอบพิเศษเหตุสุดวิสัย ให้กับนักเรียนที่เข้าสอบสนามสอบโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ จำนวน 248 คน ในวันที่ 5 มี.ค.เวลา 13.00 -16.00 น. ไปสอบที่สนามสอบโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม และขณะนี้ สทศ.รายงานว่าค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 7 แสนบาท ที่จะต้องใช้ในการจัดสอบ PAT 5 รอบพิเศษเหตุสุดวิสัย เพื่อเยียวยาเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  เด็กจะเข้าสอบใหม่ในวันที่ 5 มี.ค.นี้หรือไม่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละคน   เพราะในวันเกิดเหตุครูให้เด็กที่ได้รับบาดเจ็บไปโรงพยาบาลก่อน แต่เด็กไม่ไป ขอทำข้อสอบต่อจนเสร็จ   ต้องยอมรับว่าช่วงนั้นสภาพจิตใจและสมองเด็กไม่เหมือนเดิมแล้วด้วยความตกใจ เชื่อว่าผลคะแนนก็จะต้องเปลี่ยนไปอย่างแน่นอน อีกประเด็นคือกระดาษคำตอบถูกเหยียบย่ำ ถูกขยี้ จนตรวจไม่ได้จะทำอย่างไร ดังนั้น สทศ.จึงได้เปิดทางเลือกให้เด็กได้ตัดสินใจ โดยจะรีบตรวจข้อสอบของเด็กกลุ่มนี้ก่อน แล้วให้เด็กดูผลคะแนนสอบเป็นรายบุคคล ถ้าเด็กพอใจกับคะแนนที่ได้แล้วก็ไม่ต้องสอบใหม่ในวันที่ 5 มี.ค.นี้ก็ได้  ตนมองว่าเป็นวิธีที่เป็นธรรมกับเด็ก แต่ถ้าเด็กไม่พอใจก็สามารถไปสอบใหม่ได้ โดย สทศ.ได้เปลี่ยนสถานที่สอบใหม่ในวันที่ 5 มี.ค. นี้ เป็นที่โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมค่าเสียหายโดยรวมขณะนี้ได้มอบให้นิติกรไปดูว่าจะฟ้องเรียกค่าเสียหายในนามใคร  กระทรวงศึกษาธิการ สทศ. หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) เพราะเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน และเมื่อรวมความเสียหายอื่นทั้งหมดแล้วมากกว่า 7 แสนบาทแน่นอน แต่ไม่ถึง 10 กว่าล้านบาท ตามที่เป็นข่าว

matemnews.com 

27  กุมภาพันธ์ 2562