Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ผู้บริหาร อสมท แจง ไม่ได้ปลด “อรวรรณ”

ผู้บริหาร อสมท แจง ไม่ได้ปลด “อรวรรณ”

422
0
SHARE

นายเขมทัตต์ พลเดช’ ชี้แจงข่าวปลด นางอรวรรณ ชูดี (กริ่มวิรัตน์กุล) พิธีกรรายการดีเบต เลือกตั้ง 2562 ยันไม่เคยมีคำสั่งปลดหรือแทรกแซงสื่อ คาดว่า อาจมีความคลาดเคลื่อนในข้อมูล จึงใคร่ขอเรียนดังนี้ 

1) อสมท มีการทำโครงการรายการสดดีเบต 4 ครั้ง เพื่อรณรงค์ให้คนไทย ได้ทราบถึงแนวคิดนโยบายของพรรคการเมือง ต่างๆ ในวันที่ 21 ,28 กพ และ7,14 มีนาคม 2562 ซึ่งฝ่ายบริหารได้ให้แนวคิดและกรอบการจัดรายการให้มีความเป็นกลาง มีความเท่าเทียมกัน และมีความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่างจากสถานีแห่งอื่นๆ โดย

ในวันที่ 21ก.พ.: หัวข้อ ประชันวิสัยทัศน์พรรคการเมือง

วันที่ 28 ก.พ. : หัวข้อ “คนใหม่ การเมืองใหม่”

วันที่ 7 มี.ค. : หัวข้อ “สวัสดิการรัฐ ฝันเฟื่อง…เรื่องจริง”

วันที่ 14 มี.ค :หัวข้อ”ประเทศไทย ..หลังเลือกตั้ง”

2) หลังจากการจัดรายการดีเบต ทีมงานได้มีการประชุมหารือ ประเมินผลและวิเคราะห์การจัดรายการทุกครั้ง เพิ่อนำมาปรับปรุงคุณภาพของรายการ ซึ่งใน 2 ครั้งแรก การจัดรายการอาจมีบางจุดที่ไม่ค่อยไหลลื่น ซึ่งเป็นเรื่องปกติของพิธีกรรายการสด สำหรับการจัดรายการครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นเรื่อง” สวัสดิการแห่งรัฐ” ผมได้เชิญผู้บริหารสำนักข่าวไทยมาหารือ และปรึกษาว่า ในรายการ ดีเบตที่ต้องพูดถึงเรื่องสวัสดิการสังคมแห่งรัฐ ซึ่งเกี่ยวพันกับด้านเศรษฐกิจและการเงินการคลังของชาติ อาจจะให้พิธีกรที่มีความเชี่ยวชาญด้านข่าวเศรษฐกิจมาสลับกับพิธีกรเดิมบ้าง เพิ่อสร้างความหลากหลายของรายการให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ชม และให้กลับมาเสนอแนวทางอีกครั้ง ในวันจันทร์ที่ 4 มี.ค.เพื่อจักได้สร้างรายการให้น่าสนใจ ส่วนการดีเบตครั้งสุดท้ายในวันที่ 14 มี.ค.

รวมทั้งในการรายงานผลคะแนนในวันเลือกตั้ง 24 มี.ค.2562 ตั้งแต่ปิดหีบเลือกตั้งไปจนนับคะแนนเสร็จ ก็ยังใช้พิธีกร2 คนเช่นเดิม

3) ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของอสมท ผมตระหนักดีว่า จรรยาบรรณและเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้น การทำงานของอสมท จึงให้อิสระแก่ทีมงานข่าว โดยไม่ก้าวล่วงหรือ แทรกแซง แต่อย่างใด

ในนามของฝ่ายบริหารจึงใคร่ขอเรียนให้ทราบว่า มิเคยมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ปลดพิธีกรและแทรกแซงสื่อตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด พิธีกรทั้งสองยังคงดำเนินการจัดรายการได้ตามปกติ ในอสมท ทั้งจัดรายการวิทยุและรายการข่าวโทรทัศน์เช่นเดิมจึงขอเรียนชี้แจงในความคลาดเคลื่อน ของการสื่อความและขอน้อมรับความผิดพลาดของข้อมูลดังกล่าว

ทั้งนี้ อสมท จะมีการประชุมหารือร่วมกันกับพิธีกรทั้งสองและทีมงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพรายการให้ผู้ชมอย่างต่อเนื่อง และพร้อมที่จะดำเนินรายการดีเบตต่อไปตามแผนงานที่วางไว้ล่วงหน้า

ข่าว สำนักข่าวอิศรา