Home ทั่วไป 2,441 คนโทรสายด่วน อย.ถามเรื่องกัญชา – ถามอะไร

2,441 คนโทรสายด่วน อย.ถามเรื่องกัญชา – ถามอะไร

148
0
SHARE

นพ. ธเรศ  กรัษนัยรวิวงค์  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  แถลงแก่ผู้สื่อข่าว 5 มี.ค.2562 ว่า อย.ได้เปิดบริการให้สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับกัญชา ภายหลังจากที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวเนื่องกับการนิรโทษและครอบครองกัญชา จำนวน 3 ฉบับ ได้มีผลบังคับใช้ โดยมียอดสะสมการโทรสอบถามเรื่องกัญชาเข้ามาที่ อย. 3 วันแรก จำนวน 1,926 ราย และมีผู้มาแจ้งครอบครองกัญชา จำนวน 11 ราย สำหรับวันที่ 4-5 มีนาคม 2562 มีผู้สอบถามเข้ามายังช่องทางสายด่วน อย. 1556 มียอดสอบถามเรื่องกัญชาเข้ามาที่ อย. 515 ราย และมีผู้มาแจ้งครอบครองกัญชา 37 ราย ​รวมตัวเลขยอดผู้สอบถามเรื่องกัญชาเข้ามาที่ อย. 5 วัน 2,441 ราย  คำถามที่พบส่วนใหญ่ยังคงสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการปลูก รายละเอียดของการนิรโทษ และการนำเข้า  เป็นต้น และมี  ผู้มาครอบครองกัญชาเป็นผู้ป่วย 32 ราย และผู้ประกอบวิชาชีพ 5 ราย  เนื่องจากการมาแจ้งครอบครองกัญชายังคงพบการแจ้งผิดที่ หรือเตรียมเอกสารไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จึงไม่สามารถรับแจ้งตามกฎหมายได้ จึงขอย้ำให้ผู้แจ้งเตรียมความพร้อม ศึกษารายละเอียดก่อนแจ้ง สำหรับผู้ป่วย ต้องเตรียมบัตรประชาชน หนังสือรับรองของแพทย์ ซึ่งระบุโรคหรืออาการของโรคและเลขที่ใบประกอบวิชาชีพ พร้อมทั้งกัญชาที่ใช้ในการรักษาตนเอง ถ้ามีขนาดและจำนวนมากเกินไปไม่สามารถนำมาได้ สามารถใช้รูปถ่ายแทนได้ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องเตรียมสำเนาใบประกอบวิชาชีพ และกัญชาที่ครอบครองถ้ามีขนาดและจำนวนมากเกินไปไม่สามารถนำมาได้ สามารถใช้รูปถ่ายแทนได้เช่นกัน

matemnews.com 

5 มีนาคม 2562