Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ลูกช้าง เรียกร้อง มช. แก้ฝุ่นมลพิษ

ลูกช้าง เรียกร้อง มช. แก้ฝุ่นมลพิษ

463
0
SHARE

เมื่อวันที่ 5 มี.ค. กลุ่มนักศึกษา พรรคมอชอก้าวหน้า “Morchor Forward” เข้ายื่นหนังสือพร้อมรายชื่อนักศึกษากว่า 200 คน ถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรียกร้องแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่มีค่าสูงเกินมาตรฐานกระทบสุขภาพของนักศึกษา ทั้งในระดับมหาลัยและจังหวัด

หนังสือแถลงการณ์ระบุว่า สภาพอากาศในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าสู่สภาวะวิกฤติทางอากาศ เชียงใหม่อากาศแย่ ติดอันดับ 1 ของโลก เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 62 เว็บไซต์รายงานคุณภาพอากาศ https://www.airvisual.com เมื่อ ช่วงเวลา 12.44 น. จ.เชียงใหม่ ขึ้นมาอยู่ในอันดับ 1 ของโลก โดยมีค่าดัชนีชี้วัดคุณภาพอากาศ หรือ AQI อยู่ ที่ 196 และค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กว่า 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 อยู่ที่ 143.4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่ง ถือว่าอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

นักศึกษา มช.ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพตลอดเวลาที่ผ่านมา กลับไม่ได้รับการดูแลจากมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่ควรเข้ามาแก้ปัญหาเท่าที่ควร ทางกลุ่มจึงขอเสนอข้อเรียกร้องให้คณะผู้บริหาร มช. ดังนี้

1. งดจัดการเรียนการสอนในวันที่มีค่าฝุ่นละอองสูงกว่ามาตรฐาน โดยอาจจะมีการบันทึกเนื้อหาการเรียนการสอนลงใน ระบบ CMU e-Learning (KC-Moodle)

2.  งดการก่อสร้างบริเวณต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในช่วงเวลาที่เริ่ม หรือคาดว่ามีค่า ฝุ่นละอองสูงเกินค่ามาตรฐาน

3. ดําเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อหน้ากากอนามัยที่สามารถป้องกันฝุ่นได้ จริงเนื่องจากมีความคุ้มค่ามากกว่าไปรักษาร่างกายภายหลัง

ทั้งนี้ นักศึกษา มช. จํานวน 200 คน ร่วมลงชื่อข้อเรียกร้องครั้งนี้ หวังว่า ทางมหาวิทยาลัยจะเร่งดำเนินการ ซึ่ง รศ.ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดี เป็นตัวแทนรับมอบ เตรียมเสนออธิการบดี มช.ต่อไป

ภาพ มติชน