Home ทั่วไป กฎกระทรวงว่าด้วยการใช้กัญชาร่างเสร็จแล้วทั้ง 7 ฉบับ เร่งประกาศใช้

กฎกระทรวงว่าด้วยการใช้กัญชาร่างเสร็จแล้วทั้ง 7 ฉบับ เร่งประกาศใช้

122
0
SHARE

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยาเสพติดให้โทษ ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข  นนทบุรี  เมื่อบ่ายวันที่ 8 มี.ค.2562 แล้วแถลงข่าวแก่สทื่อมวลชน

“ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเห็นชอบกฎหมายลูกที่ออกตามพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2562 จำนวน 7 ฉบับ

1. ร่างกฎกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการขออนุญาต และการอนุญาตผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชา และยังอนุญาตให้สัตวแพทย์ใช้รักษาโรคในสัตว์เพิ่มเติมด้วย

2.ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย และหมอพื้นบ้านที่สามารถปรุงและสั่งจ่ายตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสม นอกจากนี้ยังอนุญาตให้สามารถใช้กัญชารักษาโรคได้ในสถานพยาบาลเอกชน ตามพ.ร.บ.สถานพยาบาล

3. ร่างประกาศกระทรวงฯ เรื่องตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสม ที่อนุญาตให้เสพเพื่อรักษาโรคได้ เบื้องต้นอนุญาตไป 16 ตำรับ ทั้ง 3 ฉบับนี้จะเสนอให้รมว.ลงนามภายใน 1-2 สัปดาห์นี้

4. ร่างกฎกระทรวงฯ เรื่องการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณายาเสพติดให้โทษ ประเภท 5 เฉพาะกัญชา สามารถทำได้เฉพาะแพทย์เกี่ยวกับสรรพคุณ โรคที่ใช้ในการรักษาเท่านั้น ห้ามอวดอ้างเกินจริง ไม่เช่นนั้นจะมีโทษทั้งจำและปรับ

5. ร่างประกาศคณะกรรมการยาเสพติดฯ การแสดงความจำนงและการตรวจสอบผู้แสดงความจำนงเป็นผู้รับอนุญาต ตั้งแต่วันที่ผู้รับอนุญาตตาย พ.ศ…โดยให้ทายาทตามกฎหมายแพ่งและอาญาสามารถมาแจ้งรับช่วงต่อได้ตามระยะเวลาของใบอนุญาตเดิมเหลืออยู่

6. ร่างประกาศคณะกรรมการยาเสพติดฯ เรื่อง กำหนดแบบการจัดทำบัญชีรับ จ่าย และรายงานเกี่ยวกับการผลิต การนำเข้า การส่งออก การจำหน่าย การมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดประเภท 5 เฉพาะกัญชา พ.ศ….

7. ร่างประกาศคณะกรรมการยาเสพติดฯ เรื่องกำหนดฉลากและเอกสารกำกับ ยส. 5 หรือคำเตือน หรือข้อควรระวังการใช้ที่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อ ยส. 5 ที่ผลิต นำเข้า หรือส่งออกสำหรับยาแผนปัจจบัน ซึ่งมีกัญชาปรุงผสมอยู่ พ.ศ….

นพ.ธเรศ ชี้แจงประเด็น  การที่หน่วยงานต่างๆ จะมีการจัดงานเกี่ยวกับกัญชาในขณะที่กฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณายังไม่ประกาศใช้นั้น สามารถทำได้   ในกรณีที่เป็นการให้ความรู้ในเชิงวิชาการ

ความคืบหน้าการรับจดแจ้งการครอบครองกัญชาภายใน 90 วันไม่ต้องรับโทษ   ขณะนี้มาแจ้งครอบครองประมาณ 50 ราย ถือว่าไม่มาก ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการล่อซื้อ และย้ำด้วยว่าระหว่างหิ้วผลิตภัณฑ์กัญชามาแจ้งแล้วอาจถูกเรียกตรวจนั้น  สามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ว่ากำลังจะมาแจ้งครอบครอง  หากมีปัญหาสามารถประสานมาที่ อย.

matemnews.com 

8 มีนาคม 2562