Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ทุ่มงบ 18.82 ล้านบาท รักษาผ่านเน็ต เพื่อผู้ต้องขัง

ทุ่มงบ 18.82 ล้านบาท รักษาผ่านเน็ต เพื่อผู้ต้องขัง

432
0
SHARE

นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ด กสทช. เห็นชอบตามที่กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) เสนอสนับสนุนโครงการพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมของระบบโทรเวชกรรม (เทเลเฮลธ์) สำหรับผู้ต้องราชทัณฑ์ ของกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม วงเงิน 18.82 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ 24 เดือน

“โครงการนี้จะเป็นการรักษาทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง หรือ เทเลเฮลธ์ นำร่องก่อนในเรือนจำ 2 แห่ง ได้แก่ เรือนจำเขาบิน จ.ราชบุรี และเรือนจำจังหวัดเชียงราย โดยทั้ง 2 เรือนจำ มีจำนวนผู้ต้องขังจำนวนมาก โดยเรือนจำเขาบิน จะให้การรักษาผู้ต้องขังโดยเชื่อมโยงการรักษากับโรงพยาบาลจังหวัดราชบุรี ส่วนเรือนจำจังหวัดเชียงรายจะเชื่อมโยงการรักษากับโรงพยาบาลจังหวัดเชียงราย ซึ่งจะทำให้เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ในเรือนจำ โดยได้รับการบริการที่มีมาตรฐาน และประสิทธิภาพ เท่าเทียมกับบุคคลภายนอก สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน และมนุษยธรรม”