Home ข่าวทั่วไปรอบวัน มฟล. สั่งปิด 2 วัน ผวา “ฝุ่นพิษ”

มฟล. สั่งปิด 2 วัน ผวา “ฝุ่นพิษ”

1103
0
SHARE

เนื่องจากสถานการณ์หมอกควันที่รุนแรงและส่งผลกระทบต่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ขอประกาศ งดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 1 – 2 เมษายน 2562 และของดกิจกรรม หรือให้บริการพื้นที่โล่งแจ้งที่สุ่มเสี่ยงต่อหมอกควัน เช่น สนามกีฬา

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะเปิดให้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (ห้องสมุด) ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมให้บริการ Clean Room ที่ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ ที่โซนสบาย รวมถึงการเปิดห้องประชุมประดู่แดง 1และ 2 อาคารเอนกประสงค์ (E4) เพื่อให้นักศึกษาได้เข้ามาหลบฝุ่นควัน และขอให้นักศึกษา-บุคลากรดูแลสุขภาพและป้องกันตนเองด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยที่เหมาะสมตลอดเวลา 😷

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อสร้างความชุ่มชื้นในอากาศและดักจับฝุ่นควันภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยอยู่ตลอดทั้งวัน รวมถึงการลาดตระเวนตรวจพื้นที่ป่าโดยรอบมหาวิทยาลัยไม่ให้มีการจุดไฟเผาโดยหน่วยเฉพาะกิจของมหาวิทยาลัยที่ทำเป็นประจำทุกปี

ในส่วนการปฏิบัติงานของบุคลากรยังคงให้มาปฏิบัติงานตามปกติจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ภาพจาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MFU

นอกจากนี้ ทางเฟซบุ๊ค มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ยังได้แจ้งว่า โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตั้งจุดแจกหน้ากากอนามัยพร้อมทั้งแนะนำวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพของหน้ากากอนามัยในการป้องกันฝุ่นควัน ณ โถงอาคาร C1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ภาพจาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MFU

ขณะที่ในทวิตเตอร์ โซเชียลแห่แชร์ภาพฝุ่นเชียงราย จาก #ฝุ่นเชียงราย ที่มีลักษณะสีชาไปทั่วเมือง

https://twitter.com/J_siriwan01/status/1112215636393033729
https://twitter.com/J_siriwan01/status/1112215636393033729
https://twitter.com/J_siriwan01/status/1112215636393033729
https://twitter.com/J_siriwan01/status/1112215636393033729

ขณะที่ สถานการณ์คุณภาพอากาศ พื้นที่ภาคเหนือ รายงานโดย  กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ ระบุว่า คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ คุณภาพปานกลางถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ

สารมลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐานได้แก่ ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตรวจพบค่าระหว่าง 44 – 352 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) เกินมาตรฐานที่บริเวณ จ.น่าน ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ แพร่ แม่ฮ่องสอน และที่ จ.เชียงราย ต.เวียง อ.เมือง เชียงรายวัดค่าฝุ่น PM 2.5 ได้ 320 และที่ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย เชียงราย วัดได้ 352 ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพ