Home ทั่วไป นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายวันข้าราชการพลเรือน

นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายวันข้าราชการพลเรือน

84
0
SHARE

นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายวันข้าราชการพลเรือน ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม สร้างความเข้าใจกับประชาชน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาประเทศ

วันนี้ (1 เมษายน 2562) เวลา ณ ห้องวายุภักษ์ 2 – 4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการ     และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561 จำนวน 619 คน พร้อมมอบตราสัญลักษณ์วันข้าราชการพลเรือนแก่เจ้าภาพจัดงานวันข้าราชการปีต่อไป สำหรับงานวันข้าราชการพลเรือน จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องส่งเสริมข้าราชการที่มีความประพฤติและผลการปฏิบัติงานดีเด่น และเผยแพร่เกียรติคุณของข้าราชการดีเด่นให้ปรากฎตลอดจนเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของข้าราชการผู้ปฎิบัติงานด้วยความเสียสละ และอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ต่อส่วนร่วม

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวมอบโอวาทแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ตอนหนึ่งว่า ข้าราชการถือว่ามีบทบาทหน้าที่สำคัญในการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อประเทศและประชาชน ในฐานะผู้ที่กระทำกิจการ และงานของพระราชา ข้าราชการจึงถือเป็นคำที่ศักดิ์สิทธิ์ มีเกียรติ และมีความหมายลึกซึ้ง ข้าราชการถือเป็นกำลังสำคัญ ในการร่วมมือกับประชาชนเพื่อพัฒนาประเทศ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานไว้แล้วว่า ข้าราชการนั้นมีหน้าที่ทำประโยชน์เพื่อแผ่นดิน และจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องสุจริต และเป็นธรรม จึงเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ข้าราชการทุกคนต้องยึดมั่น และยึดถือในพระบรมราโชวาทดังกล่าว นำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง

นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อไปว่า ข้าราชการทุกคน จะต้องรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนของทุกคนมาประกอบด้วย  ถ้าใช้แต่กฎหมาย ใช้แต่ระเบียบข้าราชการแผ่นดินอย่างเดียว ในการพูดคุยหรือทำความเข้าใจอาจจะยาก เพราะระบบเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากพอสมควร แต่ถ้าเรายึดมั่นในหลักการสำคัญ และนำไปสู่การปฏิบัติให้ได้ ก็จะเป็นข้าราชการที่ดี เป็นข้าราชการของประชาชนอย่างแท้จริง วันนี้อาจจะมีคำพูดต่าง ๆ ในการให้ร้ายหรือไม่เข้าใจ เราคงต้องน้อมรับไว้ และหาวิธีการแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง ให้ประชาชนเข้าใจมากยิ่งขึ้น วันนี้ประเทศไทยกำลังเดินหน้าไปด้วยความเข้าใจ ความร่วมมือ ไม่ใช่ในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายเพียงอย่างเดียว ถ้าทำเช่นนั้นก็คงอยู่กันไม่ได้ เราต้องสร้างความเข้าใจในทุก ๆ เรื่อง

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ” ในการทำงานที่ผ่านมาในฐานะที่ผมเป็นนายกรัฐมนตรี  เป็นหัวหน้าในการนำพารัฐบาล ข้าราชการเดินไปข้างหน้านั้นในการนำพาข้าราชการเดินไปข้างหน้านั้น ผมพยายามอย่างเต็มที่ ในการดูแลข้าราชการทุกคน ให้มีความสุขมีความเท่าเทียมและเป็นธรรม ในส่วนที่ผมทำได้อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตามอาจจะมีปัญหาอยู่บ้าง ก็ต้องขอฝากไว้กับข้าราชการทุกระดับ ผู้บังคับบัญชาต้องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเป็นธรรม สุจริต ปกป้องการทำงานที่ถูกต้อง ให้ถูกต้องยิ่ง ๆ ขึ้นไป โดยไม่ให้ใครมาทำลายความเข้มแข็งของพวกเรา ถ้าพวกเรารวมพลังเป็นไม้ไผ่เป็นกำ เราก็จะเป็นไม้ที่แข็งแรง อย่าปล่อยให้เป็นไม้ซีก เล็ก ๆ เพราะจะถูกทำลายได้โดยง่าย วันนี้สถานการณ์บ้านเมืองอยู่ในขั้นที่เราต้องช่วยกัน ในการนำพาประเทศชาติไปสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน  ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนัก แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ยาก หากทุกคนจะตั้งใจอย่างที่ผมตั้งใจ  จาก 5 ปีที่ผ่านมา ผมพยายามอย่างเต็มที่และยิ่งยวด ในการที่จะเดินหน้าประเทศให้ได้  ดูแลพวกเราให้ได้ ให้ข้าราชการทุกคนมีเกียรติยศและศักดิ์ศรี ในการเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน ไม่มีใครรู้แต่เรารู้ตัวเองดี ว่าเราทำดีหรือยัง ถ้ายังไม่ดีพอก็ต้องทำดีขึ้นไปเรื่อย ๆ ทำไปจนกว่าคนจะเห็นความดีของเรา  เป็นสิ่งที่ผมยึดมั่นมาตลอดเวลา จึงขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างสมเกียรติด้วยความวิริยะอุตสาหะ ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม ทำงานอย่างมีคุณค่าโปร่งใส และปราศจากการคอรัปชัน”

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ตนมีแนวความคิดให้มีการปรับปรุงข้าราชการรุ่นใหม่ ขึ้นมาทดแทนข้าราชการรุ่นเก่า โดยยืนยันว่าจะไม่ให้ใครเดือดร้อน เพียงแต่มีความจำเป็นต้องผสมผสานข้าราชการรุ่นใหม่เข้ามา ในการบรรจุข้าราชการในแต่ละปีในสาขาที่ต้องการ ไม่เช่นนั้นก็จะไม่มีคนทำงานในอนาคต ยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลง อาทิ สาขาทางดิจิทัล ดาต้า  การผลิตนักวิจัยนักพัฒนา นักวิทยาศาสตร์ต้องมีการบรรจุในทุกหน่วยงานของราชการ เพื่อนำพาประเทศไปข้างหน้าสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทุกคนจึงต้องพัฒนาตัวเองในทุกมิติ ถ้ามัวเเต่รู้แต่เรื่องของตัวเอง ก็ไม่สามารถขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าได้ ผมพยายามเต็มที่ขอความร่วมมือจากทุกคนในการทำงาน เพื่อเดินหน้าประเทศต่อไป ทุกอย่างมีความสำคัญที่เท่าเทียม อย่าลืมว่านี่คือคนไทยและประเทศไทย ทุกคนจึงต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ประเทศจะเดินไปข้างหน้า หยุดอยู่กับที่  หรือเดินถอยหลัง  อยู่กับพวกเราทุกคน

“ขอให้ทุกคนร่วมมือกันสร้างความรักความสามัคคี กลับคืนมา ทำให้สังคมมีความสงบและปลอดภัยให้ได้ด้วยฝีมือของเรา ถ้าไม่มีคนไทยทำ ก็คงไม่มีใครทำให้พวกท่าน ไม่ว่าจะทำลายหรือสร้างสรรค์ มันก็คนไทยทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นเราต้องทำให้ทุกคนเป็นคนดี มีความสุจริตและซื่อสัตย์ ยุติธรรม เราต้องสร้างความโปร่งใสให้ได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนและความมั่นคงของประเทศ เป็นสิ่งสำคัญตลอดไป” นายกรัฐมนตรีกล่าว

จากนั้น นายกรัฐมนตรีเดินพบปะทักทายกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ก่อนเดินทางกลับ

เว็บไซต์รัฐบาลไทย เผยแพร่ คลิกชมรูป https://www.thaigov.go.th/gallery/contents/details/3043

Matemnews.com

1 เมษายน 2562