Home ทั่วไป ไทยเตรียมเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ “โอลิมปิก 2032”

ไทยเตรียมเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ “โอลิมปิก 2032”

417
0
SHARE

ไทยเตรียมเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ “โอลิมปิก 2032” หวังพลิกโฉมเป็น “ประเทศที่พัฒนาแล้ว”

สิ้นสุดทุกการรอคอย! ประเทศไทยเตรียมเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 35 ในปี 2032 “Bangkok 2032” ต่อจากนครลอสแองเจลลิส สหรัฐอเมริกา

โดย “กรุงเทพมหานคร” จะเป็นเมืองหลักในการจัดการแข่งขัน และจะมีการกระจายการแข่งขันไปยังหัวเมืองหลักในภูมิภาคตามแนวรถไฟความเร็วสูง ได้แก่ เมืองชลบุรีและเมืองพัทยาสำหรับกีฬาทางน้ำ และเชียงใหม่สำหรับกีฬาในร่มบางประเภท

สำหรับศูนย์กีฬาหลักนั้นจะมีการก่อสร้าง Sport Complex แห่งใหม่ พร้อมทั้งหมู่บ้านนักกีฬาและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในพื้นที่บริเวณคาบเกี่ยวระหว่างกรุงเทพฯและ จ.ฉะเชิงเทรา ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC

ด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเผยว่าประเทศไทยมีศักยภาพสูงมากในการจัดการแข่งขันนานาชาติระดับโอลิมปิกเกมส์ โดยไทยมีความได้เปรียบในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย การคมนาคม รวมไปถึงที่พักที่สามารถรองรับนักกีฬาและผู้เข้าร่วมงานจากทั่วโลกได้

โดยการจุดประสงค์ของการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้เพื่อหวังให้ประเทศไทยมีการพัฒนาและลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานครั้งใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาชาติในระยะ 20 ปี ที่ต้องการให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางและก้าวขึ้นสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในที่สุด

ข้อมูลโดย เพจ Thailand Skyline