Home ทั่วไป วางพวงหรีดหน้าสถานฑูตไทยในนิวซีแลนด์ เป็นเรื่องที่น่าอับอายไปทั่วโลก

วางพวงหรีดหน้าสถานฑูตไทยในนิวซีแลนด์ เป็นเรื่องที่น่าอับอายไปทั่วโลก

73
0
SHARE

เฟชบุ้ค ศรีสุวรรณ จรรยา

การที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่นิวซีแลนด์ชวนกันมาวางพวงหรีดหน้าสถานฑูตไทยในนิวซีแลนด์ เป็นเรื่องที่น่าอับอายไปทั่วโลก สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารจัดการเลือกตั้งของ กกต.ที่ผิดพลาด ล้มเหลว ไม่เคารพในหนึ่งเสียงหนึ่งสิทธิของประชาชน ตามที่กฎหมายบัญญัติ ส่อไปในทางที่ทำให้การจัดการเลือกตั้งที่ไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม เป็นหลักฐานที่สามารถนำไปใช้ประกอบในสำนวนคดีและคำร้องได้ครับ… กกต.เดี๋ยวเจอกัน…

matemnews.com 

1 เมษายน 2562