Home ทั่วไป พายุฤดูร้อนลดลง – ร้อนขึ้น

พายุฤดูร้อนลดลง – ร้อนขึ้น

80
0
SHARE

กรมอุตุฯ เตือนพายุฤดูร้อนฉบับสุดท้าย ไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนลดลง และอุณหภูมิจะสูงขึ้น แต่ยังมีฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงบางพื้นที่ในภาคเหนือตอนล่าง ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ขอประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง รวมถึงระวังอันตรายจากฟ้าผ่า สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตร ส่วน กทม.-ปริมณฑล อากาศร้อนตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะนอง 30% ของพื้นที่