Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ม.รังสิต เน้นการปฎิบัติเรียนรู้ผ่านกิจกรรมให้เด็กลงมือทำจริง!!

ม.รังสิต เน้นการปฎิบัติเรียนรู้ผ่านกิจกรรมให้เด็กลงมือทำจริง!!

705
0
SHARE

อาจารย์เนตรทิพย์ สุรศิริกุล หัวหน้าสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า การศึกษาในยุคปัจจุบันนั้น ควรเน้นให้นักศึกษาลงปฏิบัติในรายวิชาเรียนให้มากขึ้น เนื่องจากความรู้ ทางการบริหารธุรกิจ รวมถึงทฤษฎีต่างๆ ประเด็นที่น่าสนใจต่างๆสามารถ หาข้อมูลบนออนไลน์แพลตฟอร์ม ได้อย่างมากมาย อาจารย์เนตรทิพย์ยกตัวอย่าง รายวิชาการตลาดสินค้าเกษตรกรรม ได้ถูกออกแบบใหม่ให้นักศึกษาลงมือคิดค้นผลิตภัณฑ์ โดยนักศึกษาต้องข้อมูล เพื่อทดลองปลูกในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยโดยวิชาดังกล่าวถูกบูรณาการร่วมกับอาจารย์ภาคการเกษตรเพื่อให้ความรู้ การดูแลเบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การเกษตร หลังจากนั้นก็จะต้องคิดคนเพื่อแปรรูปและเพิ่มคุณค่าจนรวมถึงการนำไปขายยังผู้บริโภค โดยใช้ความรู้ทางการตลาดและทักษะการขายหลังจากนั้นนักศึกษาจะต้องนำข้อผิดพลาดปัญหามาวิเคราะห์ เถียงกันในห้องเรียน เพื่อหาทางแก้ไขและปรับแผนการตลาดใหม่ในส่วนของการวัดผลหรือประเมินผลความสำเร็จนั้นจะไม่ใช่ตัวอาจารย์ผู้สอนเพียงผู้เดียว แต่จะมีทีมอาจารย์ประเมินร่วม รวมถึงตัวนักศึกษาเองก็จะเข้ามาประเมินร่วมกัน

ดร.กุลบุตร โกเมนกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติและอาจารย์ประจำสาขาการเงินและการลงทุน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิตได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ทางมหาวิทยาลัยรังสิต นอกจากจะมีการเน้นให้เด็กนักศึกษา มีการเรียนแบบบูรณาการในศาสตร์อื่นๆร่วมกัน และลงมือปฏิบัตินอกห้องเรียนให้มากขึ้นแล้วทางมหาวิทยาลัยรังสิตยังใช้เครือข่ายภาคเอกชนให้มาร่วมสนับสนุนและให้โจทย์แก่เด็กในโครงการ และรายวิชาต่างๆ ล่าสุด วิทยาลัยนานาชาติได้จัดงาน RSUnival 2019 โดยรูปแบบของงานจะเน้นให้เข้าถึงเทศกาลวันอีสเตอร์ ดังนั้นนักศึกษาจะได้รับโจทย์ให้นำผลิตภัณฑ์จากไข่ มาแปรรูปเพื่อมานำเสนอและแข่งขันกัน โดยทางมหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนไข่ไก่จาก คุณนาวิน อินทนุรังษี กรรมการบริหาร บริษัท ซีแอนด์ซี เอ๊กแลนด์ จำกัด ซึ่งท่านได้ให้เกียรติมาเป็นหนึ่งในกรรมการตัดสินโครงการดังกล่าวด้วย โดยคุณนาวิน ได้ให้ข้อมูลว่า “ตนรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เห็นผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ถูกแปรรูปเป็นอาหารจานต่างๆโดยไม่ใช่แค่เฉพาะอาหารไทยแต่เป็นอาหารที่มาจากหลากหลายประเทศซึ่งส่วนใหญ่ตนไม่เคยเห็นมาก่อน ซึ่งโครงการต่างๆที่ทางมหาวิทยาลัยจัดร่วมกับธุรกิจภาคเอกชนนั้นตนเห็นว่าจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาและภาคธุรกิจเป็นอย่างมากเนื่องจากนักศึกษาจะได้รับ ความรู้จากประสบการณ์ตรง และบริษัทยังได้มีส่วนร่วมและส่งเสริมในการพัฒนาอนาคตของชาติ เพื่อให้ศึกษาจบมาแล้วสามารถนำความรู้มาใช้ในการทำงานได้จริง”