Home ทั่วไป พล.อ.อภิรัชต์ สั่งหน่วยทหาร ทบ.สนับสนุนเตรียมการพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก ให้มีผลการปฏิบัติที่ดีที่สุด

พล.อ.อภิรัชต์ สั่งหน่วยทหาร ทบ.สนับสนุนเตรียมการพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก ให้มีผลการปฏิบัติที่ดีที่สุด

88
0
SHARE

พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. เป็นประธานการประชุม นขต.ทบ.ที่บก.ทบ.ถนนราชดำเนินนอก เมื่อตอนเช้า 4 เม.ย.2562  แล้ว  พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก แถลงข่าว ว่า

ช่วงเดือนเม.ย. นี้เป็นช่วงต้นของงานพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก ผบ.ทบ.ได้มอบหมายให้หน่วยทหารที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนเตรียมการพระราชพิธีฯ ให้มีผลการปฏิบัติที่ดีที่สุด โดยช่วงเดือนเม.ย. เป็นในส่วนของพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดต่างๆ มอบหมายให้หน่วยทหารที่อยู่ในทุกจังหวัดให้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลังความสามารถ จนกระทั่งเข้าสู่การดำเนินงานก่อนพระราชพิธี และหลังพระราชพิธีฯ ในส่วนของกองทัพบกที่มีการเตรียมในเรื่องดังกล่าว คือการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค และการถวายพระเกียรติ  ขณะนี้อยู่ระหว่างซักซ้อม  จะมีการซักซ้อม 3 ครั้ง คือวันที่ 17 เม.ย. 21 เม.ย. และวันที่ 28 เม.ย. ก่อนจะมีการปฏิบัติจริงในวันที่ 3 พ.ค. และต่อเนื่องด้วย พระราชพิธีพระบรมราชาพิเษกในวันที่ 4 พ.ค.และ5 พ.ค. ในส่วนของการซักซ้อม ผบ.ทบ.ได้ให้ความสำคัญกับกำลังพลที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค การซักซ้อมทุกอย่างจะส่งเสริมให้กำลังพลมีความพร้อม รวมถึงให้การดูแลเรื่องของสุขภาพ และอำนวยความสะดวกในทุกส่วน เพื่อให้นำไปสู่การปฏิบัติจริงได้สมบรูณ์ที่สุด

ในส่วนของรัฐบาลได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนใส่เสื้อสีเหลือง รวมถึงการทำความสะอาดในสถานที่ต่างๆ การประดับธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์ การตั้งเครื่องราชสักการะ รวมถึงการช่วยประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบขั้นตอนต่างๆ ในพระราชพิธีฯ และการเข้าไปมีส่วนร่วมในช่วงพระราชพิธีที่มีความสำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทยทุกคน

matemnews.com

 4  เมษายน 2562