Home ทั่วไป ฐานข้อมูลของ อย.ไม่มีข้อมูล “มูลนิธิขวัญข้าวสุพรรณ”ขอครอบครองกัญชา

ฐานข้อมูลของ อย.ไม่มีข้อมูล “มูลนิธิขวัญข้าวสุพรรณ”ขอครอบครองกัญชา

116
0
SHARE

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แถลงแก่ผู้สื่อข่าว 6 เม.ย.2562  ประเด็นเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายร่วมตำรวจบุกค้นที่  “มูลนิธิขวัญข้าวขวัญสุพรรณ” ที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  แล้วพบ  ต้นกล้ากัญชาปลูกในถุงดำกว่า 200 ต้น พร้อมผงกัญชาบดแล้ว  เมล็ดกัญชาบดแล้ว น้ำมันกัญชา ว่า

“เรื่องการปลูก สกัดกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์นั้นทางอย.ไม่ได้ห้าม แต่ต้องมีการมาขออนุญาตอย่างถูกต้อง เหมือนกับที่ก่อนหน้านี้ทางอย.ได้อนุญาตให้องค์การเภสัชกรรม (อภ.) และ มหาวิทยาลัยรังสิต  ดำเนินการได้  ตอนนี้แม้ว่ากฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องการขออนุญาต ที่ออกตามพ.ร.บ.ยาเสพติดฉบับใหม่ เมื่อ 19 ก.พ.2562  อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ระหว่างนี้ก็ยังต้องมาขออนุญาตตามกฎกระทรวงฉบับเดิมได้ ช่วงนี้ยังอยู่ในช่วง 90 วัน ที่อย.ประกาศให้ผู้ครอบครองกัญชามาขอนิรโทษการครอบครองได้โดยไม่มีความผิด  ยังเหลือเวลาที่สามารถมาขอนิรโทษได้จนถึงวันที่ 19 พ.ค.2562  จากการตรวจสอบกรณีของมูลนิธิขวัญข้าว   ในฐานข้อมูลของอย. ยังไม่พบว่ามีการมาขออนุญาตผลิต สกัด หรือใช้กัญชาทางการแพทย์ และไม่พบข้อมูลการมาขอนิรโทษกรรมแต่อย่างได ในเรื่องของรายละเอียดของการจับกุมต่างๆ นั้น เป็นอำนาจของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดำเนินการ   และตามที่ได้เปิดให้มาแจ้งครอบครองกัญชา ตั้งวันที่ 27 ก.พ. 2562 มีผู้มาแจ้งครอบครองกัญชาแล้ว 814 ราย มีการโทรศัพท์เข้ามาสอบถามกว่า 8,152 ราย  คำถามที่พบส่วนใหญ่ยังคงสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการปลูก   รายละเอียดของการนิรโทษ การนำเข้า และการส่งออก”

matemnews.com 

5 เมษายน 2562