Home ทั่วไป โจ๊กที่ไม่โจ๊ก

โจ๊กที่ไม่โจ๊ก

78
0
SHARE

เฟชบุ้ค Wassana Nanuam

อึมครึม!!

“บิ๊กตู่” ปัดมือ !! ไม่ตอบ “ปม” ใช้ ม.44 ดึง “บิ๊กโจ๊ก” ที่ประจำสตช.อยู่แล้ว และ อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบ โอนย้าย จาก ข้าราชการตำรวจ มาเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และ แต่งตั้งเป็น”ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักนายกฯ”

หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ แถลงข่าวกับสื่อ แต่ไม่ตอบคำถามเรื่อง ย้าย บิ๊กโจ๊ก พลตำรวจโทรสุรเชษฐ์ หักพาล …..

โดยเมื่อผู้สื่อข่าวถามย้ำ ในตอนท้าย เรื่อง ครม. รับทราบการโอนย้ายบิ๊กโจ๊ก มาอยู่ทำเนียบรัฐบาล แต่ พลเอกประยุทธ์ ไม่ตอบ เดินปัดมือ กลับไป ตึกไทยคู่ฟ้า

แม้จะมีคำสั่งย้าย พลตำรวจโทสุรเชษฐ์ ให้ประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ลงนามโดย พลตำรวจเอกจักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ออกมาแล้ว

แต่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาในฐานะหัวหน้าคสช. ก็ยังออกคำสั่ง

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่2/ 2562 ให้โอนย้าย มาอยู่ทำเนียบรัฐบาล จากข้าราชการตำรวจเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

คำสั่งหัวหน้าคสช. ที่2 / 2562เรื่องประกาศให้ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่รัฐเพิ่มเติมและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ตามที่ได้มีคำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 16 / 2558 เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบและการกำหนดกรอบอัตรากำลังชั่วคราวลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 นั้น

อาศัยความตามข้อ1 และข้อ5 ของคำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 16 / 2558 เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่รัฐที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบและการกำหนดกรอบอัตรากำลังชั่วคราวลงวันที่15 พฤษภาคม 2558

หัวหน้าคสช. เห็นสมควรให้ประกาศรายชื่อบุคคลเพิ่มเติมจากรายชื่อตามแนบท้ายคำสั่งคสช. 16 / 2558 และแต่งตั้งให้ดำรงตามกรอบอัตรากำลังชอบ กรอบอัตรากำลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษในสำนักนายกฯรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

ให้พลตำรวจโทสุรเชษฐ์ หักพาล ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อยู่ในบัญชีรายชื่อตามคำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 16 / 2558 ตามความในข้อ5 ของคำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 16 / 2558 ให้ข้าราชการตำรวจตามข้อ1 ขาดจากตำแหน่งหน้าที่และอัตราเงินเดือนเดิมในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อโอนย้ายไปเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง

และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนักบริหารระดับสูง ตามคำสั่งของหัวหน้าคสช. ที่ 16 / 2558

ให้นายกรัฐมนตรีนำความขึ้นกราบลงคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้คำสั่งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานูเบกษา

พันเอกหญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกสำนักนายกฯ กล่าวว่า ยังไม่มีข้อมูลว่า พลตำรวจโท สุรเชษฐ์ จะมารายงานตัว เมื่อใด และจะมอบหมายงานใดให้

matemnews.com 

9 เมษายน 2562