Home ทั่วไป 3 วันทหาร คสช.พบเมาขับทำผิด 32,772 ครั้ง

3 วันทหาร คสช.พบเมาขับทำผิด 32,772 ครั้ง

104
0
SHARE

 

 

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ แถลงข่าวเมื่อเช้าวันที่ 14 เม.ย.2562 ว่า  ในช่วงนี้ถนนหลายสายในเมืองใหญ่ ในหลายพื้นที่ถูกจัดให้มีงานเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ ท่ามกลางประชาชนที่มาร่วมงานจำนวนมากโดยตลอดการจัดงานเมื่อวานนี้ (13 เม.ย.62) เจ้าหน้าที่ตำรวจ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ฝ่ายปกครอง จิตอาสา ได้ร่วมกันรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกประชาชนอย่างเต็มที่ ภาพรวมผู้มาร่วมงานให้ความร่วมมือปฏิบัติตามคำแนะนำในมาตรการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งการเล่นน้ำอย่างสุภาพ ตามห้วงเวลาที่เหมาะสม  ประชาชนยังต้องระวังสุขภาพจากการเล่นน้ำเป็นเวลานานในสภาพอากาศที่ร้อนจัด หรืออยู่ในบริเวณงานที่มีผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ไว้ด้วย

 

ส่วนมาตรการ “ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ” วันที่ 13 เม.ย.62 นั้น พบผู้กระทำผิดในลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยประมาทด้วยการดื่มแล้วขับขี่ ดังนี้ รถจักรยานยนต์ พบการกระทำความผิด 32,772 ครั้ง เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องยึดรถจักรยานยนต์ไว้ 973 คัน และส่งผู้กระทำผิดดำเนินคดี 24,866 คน

 

​สำหรับรถโดยสารสาธารณและรถยนต์ส่วนบุคคล พบการกระทำความผิด 25,446ครั้ง เจ้าหน้าที่ได้ยึดใบขับขี่ไว้ 1972 คน ยึดรถยนต์ 330คัน ส่งผู้กระทำความผิดดำเนินคดี 15,049 คน

 

ทั้งนี้ ตลอด 3 วันที่ผ่านมา (11 – 13 เม.ย.62) ตรวจพบผู้กระทำผิด  98,808 คน เจ้าหน้าที่ได้ยึดรถที่ฝ่าฝืนมาตรการดื่มไม่ขับไว้แล้ว 2,294 คัน แบ่งเป็น รถจักรยานยนต์ 1,685คัน และรถยนต์ 609 คัน และดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด ในส่วนรถจักรยานยนต์ 44,024 คน รถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคล 27,283 คน