Home มาเต็มกัญชา หมอจุฬาฯเป็นหัวหอกดึงจิตอาสากัญชาใต้ดินขึ้นบนดินด้วยการจัดตั้ง “องค์กรกลาง”

หมอจุฬาฯเป็นหัวหอกดึงจิตอาสากัญชาใต้ดินขึ้นบนดินด้วยการจัดตั้ง “องค์กรกลาง”

225
0
SHARE

 

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรรมการพิจารณาการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์   แถลงข่าว ว่า หลังครบกำหนดนิรโทษครอบครองกัญชาวันที่ 19 พ.ค.2562 หากใครมีไว้ในครอบครองจะถือว่า ผิดกฎหมาย แม้จะเปิดช่องให้ผู้ป่วยที่มาแจ้งก่อนวันที่ 19 พ.ค. ให้ถือครองได้ยาวนานไปจนถึง 6 เดือน แต่ถามว่า สุดท้ายก็ยังไม่เพียงพออยู่ดี แม้ขณะนี้ทั้งองค์การเภสัชกรรม (อภ.) และมหาวิทยาลัยรังสิต จะเดินหน้าทำโครงการวิจัยผลิตภัณฑ์กัญชารักษาโรค แต่ยังมีผู้ป่วยจำนวนมากที่ต้องการใช้อยู่ และหากจะไปใช้ของผู้ผลิตที่เป็นจิตอาสา หรือชมรมใต้ดินก็เสี่ยง เพราะถ้าถูกจับได้ก็ผิดกฎหมายอีก  ประเด็น คือ ไม่มีการเปิดทางให้กับผู้ผลิตที่เป็นกลุ่มจิตอาสาใต้ดินเลย เพราะหากพวกเขามาแจ้งการขึ้นทะเบียน ของกลางต่างๆ ก็จะถูกยึดอยู่ดี และกว่าจะอนุญาตให้ทำก็ต้องไปร่วมกับองค์กรภาครัฐ มหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งความเป็นจริงค่อนข้างยาก เนื่องจากส่วนใหญ่จะเป็นการผลิตส่วนบุคคล การจะให้พวกเขาต้องไปร่วมกับวิสาหกิจชุมชน ต้องร่วมกับมหาวิทยาลัย ทำเป็นโครงการวิจัยจึงขัดกับบริบทความเป็นจริง ดังนั้น การที่กฎหมายระบุเช่นนี้ก็จะส่งผลต่อผู้ป่วยแน่นอน ที่สำคัญแพทย์แผนปัจจุบันและหมอพื้นบ้านที่จะสามารถสั่งจ่ายยาผสมกัญชา จะมีการอบรมในวันที่ 29-30 เม.ย.นี้ รวมแล้วไม่ถึง 500 คน ก็ไม่เพียงพอ ทางออก คือ ตนกับเครือข่ายต่างๆ จะมีการหารือกันในสัปดาห์หน้าถึงทางออกด้วยการตั้งองค์กรกลางขึ้น เพื่อประสานทั้งชมรมใต้ดินให้ขึ้นมาอยู่บนดิน และให้ทำงานร่วมกันระหว่างใต้ดินและบนดินอย่างไม่ผิดกฎหมาย โดยจะหารือว่าองค์กรกลางที่ตั้งขึ้นจะออกมาในรูปแบบใด เพื่อประโยชน์ของผู้ป่วยมากที่สุด แต่ขณะนี้คงไม่สามารถบอกได้ว่า องค์กรกลางจะเป็นหน่วยงานใด ขอเวลาในการหารือก่อน

 

https://bit.ly/2VeYYVt

 

matemnews.com

21 เมษายน 2562