Home ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์ ร่วมกรมควบคุมโรค จัด “คืนคนดีทั้งกายและใจ คืนสังคม”

กรมราชทัณฑ์ ร่วมกรมควบคุมโรค จัด “คืนคนดีทั้งกายและใจ คืนสังคม”

429
0
SHARE
วันที่ 1 พ.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันท์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ พร้อมด้วย  นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “คืนคนสุขภาพดี สู่สังคม” โดยมีหน่วยงานองค์กรระหว่างประเทศ ได้แก่ UN Office on Drugs and Crime (UNODC)  UNAIDS  คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ สภากาชาดไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง  และหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ร่วมในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว  ณ ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ด้าน พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ ร่วมกับ กรมควบคุมโรค จัดทำโครงการเฝ้าระวังสุขภาพในกลุ่มผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษ “คืนคนสุขภาพดี สู่สังคม” เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเป็นการส่งเสริม พระกรณียกิจ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุฯ ในฐานะทูตสันถวไมตรีโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ ด้านการป้องกันเอชไอวีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (UNAIDS Good will Ambassador for HIV prevention in the Asia Pacific Region) และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงดำรงตำแหน่ง ทูตสันถวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ จากสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nation Office on Drug and Crime – UNODC) ซึ่งทั้งสองพระองค์ทรงมีความห่วงใยในคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังเป็นอย่างมาก โดยสำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมมือกันจัดบริการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังในเชิงป้องกัน และดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องในผู้ต้องขังที่เจ็บป่วย ตลอดจนยกระดับและต่อยอดการตรวจสุขภาพก่อนพ้นโทษ เพื่อเฝ้าระวังสุขภาพ และส่งต่อข้อมูลด้านสุขภาพของผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยที่จะได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษ
พ.ต.อ.ณรัชต์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมราชทัณฑ์ ในปี 2562 ประเทศไทยมีผู้ต้องขังในเรือนจำกว่า 386,000 คน ในแต่ละเดือนมีผู้ต้องขังถูกปล่อยตัวประมาณ 3,000 คน มีผู้ต้องขังใหม่ประมาณ 5,000 คน จึงมีความจำเป็นต้องดูแลคัดกรองสุขภาพผู้ต้องขังทั้งที่อยู่ในเรือนจำและก่อนปล่อยตัว เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค อีกทั้งยังมีผู้ป่วยที่ต้องการรับการรักษาพยาบาล ทั้งภายในเรือนจำและไปรักษาตัวในหน่วยบริการภายนอก เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ให้ผู้ต้องขังมีสุขภาพร่างกาย และจิตใจ ที่สมบูรณ์พร้อมออกไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวภายหลังพ้นโทษ เป็นการคืนคนสุขภาพดีสู่สังคม