Home ข่าวประชาสัมพันธ์ เอกชน ฝึกอาชีพ พร้อมมอบทุนผู้ได้รับอภัยโทษ ในโครงการ “คืนคนดีสู่สังคม”

เอกชน ฝึกอาชีพ พร้อมมอบทุนผู้ได้รับอภัยโทษ ในโครงการ “คืนคนดีสู่สังคม”

453
0
SHARE
เมื่อวันที่ 11 พ.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ ที่ เรือนจำอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นายพิษณุ ประภาธนานันท์  นายอำเภอธัญบุรี พร้อมด้วย นางสาวเพชรลดา พรพัชรกุล ประธานกรรมการบริษัท เอ็ดดี้โกลด์ พราว 1 จำกัด นายบุญมี วิบูลย์จักร์ ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอธัญบุรี และนายอรชุน เวชวงศ์ ที่ปรึกษาบริษัท เอ็ดดี้โกลด์พราว 1 จำกัด ได้ร่วมมอบทุน แก่นักโทษที่ได้รับอภัยโทษ จำนวน 9 ทุนทุนละ10,000 บาท ในโครงการคืนคนดีสู่สังคม
โครงการคืนคนดีสู่สังคม” วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้กระทำผิดได้รับโอกาสในการแก้ไขฟื้นฟูและสามารถกลับตนเป็นคนดี  รวมทั้งสนับสนุนและช่วยเหลือผู้พ้นโทษ เข้าทำงานในหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานเอกชน เพื่อปรับเปลี่ยนความคิด ทัศนคติและพฤตินิสัยให้ผู้กระทำผิดเกิดความภาคภูมิใจเห็นคุณค่าของตนเองและไม่หวนไปกระทำผิดซ้ำ รวมทั้งเป็นการฝึกฝนทักษะการทำงาน และเพิ่มโอกาสในการได้รับการจ้างงานจากนายจ้างและบริษัทเอกชน
นางสาวเพชรลดา พรพัชรกุล ประธานกรรมการบริษัท เอ็ดดี้โกลด์ พราว 1จำกัด กล่าว่าบริษัท เอ็ดดี้โกลด์ พราว1จำกัด ได้คำนึงถึงสถานการณ์ด้านแรงงานของ จังหวัดปทุมธานีและของประเทศ ขณะนี้เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานด้านช่างฝีมือต่างๆมากมาย อย่างเช่น ช่างทำทอง บริษัทเอ็ดดี้โกลด์ พราว1จำกัด จึงร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐจัดฝึกอบรมอาชีพสาขาช่างทำทองรูปพรรณให้แก่ผู้ต้องขัง เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน สาขาช่างทำทองให้แก่สถานประกอบการ และเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการประกอบอาชีพให้กับผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ
ผู้ต้องขังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการใช้อุปกรณ์ การต่อทองเป็นลวดลาย และความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ หลังพ้นโทษสามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้เมื่อผ่านการฝึกอมรมแล้ว ผู้ต้องขัง จะได้รับวุฒิบัตรที่กรมราชทัณฑ์ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงาน ออกให้ วุฒิบัตรนี้สามารถเอาไปลดหย่อนโทษได้