Home ข่าวทั่วไปรอบวัน คสช.หมดวาระ กองทัพบกยังทำงานต่อไป

คสช.หมดวาระ กองทัพบกยังทำงานต่อไป

265
0
SHARE

 

 

เฟชบุ้ค Wassana Nanuam

 

“คสช.” ไป

“กกล.รส.” จบ

แต่ กองทัพบก ยังอยู่

 

“บิ๊กแดง” สั่ง ผบ.หน่วย พร้อมรับ การ สื้นสภาพของ คสช-กกล.รส.ยันทบ.ทำหน้าที่ ต่อ ยึดมั่น เป็นทหารอาชีพ และเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส ทำหน้าที่เพื่อป้องกันประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติและช่วยเหลือประชาชน

 

 

​พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก (ผบ.นขต.ทบ.)ที่กองบัญชาการกองทัพบก

 

พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก ทบ. เผยว่า พลเอก อภิรัชต์ ได้กล่าวถึงแนวทางการปฏิบัติงานของกองทัพบกในห้วงต่อไปภายหลังจากที่ “คณะรักษาความสงบแห่งชาติ” จะหมดวาระไปตามครรลองของรัฐธรรมนูญ ว่า จะทำให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยสิ้นสุดภารกิจไปด้วย

 

แต่การทำงานของกองทัพบก ก็ยังคงต้องดำเนินไปตามภารกิจหลัก คือ การป้องกันประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติ รวมถึงการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน

 

ทั้งนี้ ไม่ว่าบริบทของสังคมไทยจะเป็นอย่างไร ขอให้กำลังพลทุกคนยึดมั่นตามแนวทางการปฏิบัติงานของกองทัพบก คือ การเป็นทหารอาชีพ และเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

 

​​สำหรับการทำงานในพื้นที่ชายแดนตามนโยบายสกัดกั้นยาเสพติด อาวุธสงครามและสินค้าเกษตรลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ซึ่งกองทัพบกได้ดำเนินการมาโดยต่อเนื่องและเกิดผลเป็นรูปธรรมในทุกกองทัพภาคนั้น พลเอก อภิรัชต์ ได้กำชับให้ทุกกองทัพภาคเดินหน้ามาตรการดังกล่าว โดยเฉพาะการหยุดยาเสพติดไว้ที่แนวชายแดน ควบคู่ไปกับการใช้เครื่องมือเฝ้าตรวจ และความมีวินัยของกำลังพล

 

พร้อมระบุว่าการสกัดกั้นสินค้าเกษตรผิดกฎหมายไม่ให้เข้ามาในประเทศ ถือเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของชาติและประชาชน

 

ทั้งนี้ หน่วยทหารในพื้นที่ชายแดนจะต้องทุ่มเทดำเนินการตามมาตรการข้างต้นอย่างเต็มที่

 

 

matemnews.com 

13 พฤษภาคม 2562