Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ธนาธร ถึงศาล  

ธนาธร ถึงศาล  

92
0
SHARE

 

 

เมื่อตอนบ่ายวันที่ 16 พ.ค.2562  กกต.ได้แจกเอกสารข่าวบนกระดาษให้คณะนักข่าว  ความ ว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้พิจารณาวินิจฉัยสมาชิกภาพของ ส.ส.สิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสี่ กรณีความปรากฏ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ และ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ เป็นผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด อันเป็นลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส. ซึ่งเป็นเหตุให้ส.ส.สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบรัฐธรรมนูญ 98 (3)

 

 

Matemnews.com 

16 พฤษภาคม 2562