Home มาเต็มกัญชา กัญชาล้น “ออริกอน” สหรัฐฯ!!!

กัญชาล้น “ออริกอน” สหรัฐฯ!!!

243
0
SHARE

“กัญชา” กองท่วมรัฐออริกอน มากกว่า 4 แสนกิโลกรัม ใช้ 7 ปีก็ไม่หมด ส่งออกก็ไม่ได้ จะทำอย่างไร?

หลังรัฐ ออริกอน ออกกฎหมายกัญชาเสรี เมื่อปี 2559  ส่งผลให้มีเกษตรกรหันมาปลูกกัญชาเพิ่มมากขึ้น จนกลายเป็นระบบอุตสาหกรรมที่ใหญ่มาก

และล่าสุด อดัม สมิธ ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการกลุ่มหัตถกรรมกัญชา หวาดวิตกกับอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกเป็นอย่างมาก เนื่องจาก อุตสาหกรรมกัญชาภายในรัฐ เริ่มอิ่มตัว ด้วยมีเกษตรกรหลายพันราย ป้อนกัญชาเข้าสู่ตลาดให้กับประชากรภายในรัฐออริกอน ที่มีอยู่ 4 ล้านคน

จนทำให้ตอนนี้ รัฐออริกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา มีกัญชาในประเทศมากกว่า 1 ล้านปอนด์ เรียกว่า ใช้ 7 ปีก็ยังไม่หมด ทั้งนี้ออริกอน ยังไม่มีกฎหมายให้นำออกนอกรัฐได้ แต่กลับมีผู้ผลิตในประเทศมากกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ

ขณะที่เทียบกับแคนาดา ซึ่งปริมาณกัญชาในประเทศมีไม่มาก เพราะผู้ผลิตมีเพียง 148 แห่งและห้ามการนำเข้า

ตอนนี้สหรัฐ อยู่ระหว่างการพิจารณากฎหมายที่จะให้บางรัฐ สามารถส่งออกกัญชาได้ ซึ่งหากกฎหมายฉบับนี้ผ่านเมื่อไหร่ รัฐออริกอน จะสามารถส่งออกได้เป็นอันดับต้นๆ เพราะปริมาณกัญชาที่มากถึง 1 ล้านปอนด์ เท่ากับ 453,592.37 กิโลกรัม ซึ่งมากเกินปริมาณความต้องการของผู้บริโภค

แต่วุฒิสภาของออริกอน พยายามใช้วีธีลดปริมาณกัญชาลง เพื่อให้ราคาสมดุลย์ และป้องกันไม่ให้กัญชาเข้าสู่ตลาดมืด ด้วยการลดจำนวนผู้ผลิตลง ไม่ต่อใบอนุญาตให้ผู้ผลิตรายเก่าที่ผลิตไม่ได้คุณภาพ และไม่อนุญาตเพิ่มผู้ผลิตรายใหม่

ซึ่งราคากัญชาในนิวยอร์ค ราคาอยู่ที่ 2 หมื่นดอลล่าร์สหรัฐ แต่ในออริกอน มีราคาเพียง 7 พันดอลล่าร์สหรัฐ

ในส่วนของรัฐบาลกลางของสหรัฐ กัญชายังถือว่าผิดกฎหมาย เพราะฉะนั้น ทำให้กัญชาไม่สามารถนำไปขายนอกรัฐได้ ถึงแม้ว่ารัฐข้างเคียงจะสามารถใช้กัญชาได้อย่างถูกฏหมายก็ตาม!

ออมรัก แปล

ที่มา http://bit.ly/2wfLN8w , http://bit.ly/2wfLN8w