Home ข่าวทั่วไปรอบวัน โหวตลับเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร – ใช้เวลามาก

โหวตลับเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร – ใช้เวลามาก

257
0
SHARE

 

 

นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร แถลงข่าวเมื่อบ่าย 22 พ.ค.2562 ว่าด้วย การเตรียมความพร้อมการประชุมนัดแรกของสมาชิกรัฐสภา ที่ต้องเข้าร่วมงานพิธีเปิดประชุมรัฐสภานัดแรก วันที่‪24 พ.ค. 2562 ที่ห้องประชุมวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ ว่า

 

สำนักงานเลขาธิการฯได้แจ้งไปยัง ส.ส.ทุกคน ให้เตรียมความพร้อมที่ อาคารรัฐสภาใหม่ ถนนเกียกกาย ตั้งแต่‪เวลา 11.00 น. ได้จัดอาหารไว้รับรอง พร้อมรถบัสเพื่อรับ-ส่ง สมาชิกไปยังกระทรวงการต่างประเทศ

 

ขั้นตอนของการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร และ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ตามข้อบังคับการประชุมสภา พ.ศ.2551 กำหนดให้การลงคะแนนเป็นการลับ ดังนั้นสำนักงานจึงได้เตรียมบัตรใส่ในซองเอกสารเพื่อให้สมาชิกได้เลือกบุคคลที่ถูกเสนอชื่อ

 

การเสนอชื่อบุคคลให้ดำรงตำแหน่งใด ต้องได้เสียง ส.ส.รับรอง เกิน 20 คน หากตำแหน่งใดมีการเสนอชื่อเพียงบุคคลเดียว ให้ถือว่าได้รับเลือกในตำแหน่งดังกล่าว แต่หากมีชื่อที่เสนอเกินกว่า 1 คนให้ใช้การลงคะแนนลับ โดยสมาชิกต้องเขียนชื่อบุคคลที่ถูกเสนอชื่อ ในกระดาษที่จัดเตรียมไว้ให้ จากนั้นต้องใส่ซองปิดผนึก และเจ้าหน้าที่จะขานชื่อสมาชิกทีละคนเพื่อให้นำซองที่บรรจุการเลือกของสมาชิก หย่อนในหีบลงคะแนน และตั้งกรรมการตรวจนับคะแนนจำนวน 5 คน มาจากพรรคการเมืองหลัก อาทิ พรรคประชาธิปัตย์, พรรคเพื่อไทย, พรรคภูมิใจไทย, พรรคอนาคตใหม่, พรรคพลังประชารัฐ พรรคละ 1 คน เพื่อตรวจนับคะแนนและประกาศผล โดยผู้ที่ถูกเสนอชื่อซึ่งได้คะแนนสูงสุดจะได้รับตำแหน่งที่ถูกเสนอ โดยเลือกตำแหน่งประธานสภาฯ ให้แล้วเสร็จก่อน ถึงจะเข้าสู่การเลือกรองประธานสภาฯ คนที่หนึ่ง และคนที่สอง ตามลำดับ

 

ส่วนตัวเชื่อว่าการเลือกดังกล่าวจะใช้เวลานานพอสมควร ขณะที่ประธานในที่ประชุมชั่วคราวนั้น ได้เชิญ  นายชัย ชิดชอบ ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ที่อาวุโสสูงสุดในสภาฯ ทำหน้าที่ประธาน

 

ข่าวแจ้งว่า  การเลือกประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง และรองประธานวุฒิสภา คนที่สอง จะไม่ยุ่งยากและนาน  โดยจะใช้กระบวนการออกเสียงเช่นเดียวกับการเลือกประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้นัดสมาชิกประชุม เพื่อดำเนินการ ในช่วงเย็น ของวันที่ ‪24พ.ค.หลังรัฐพิธีแล้ว ขณะนี้บุคคลที่คาดว่าจะถูกเสนอชื่อมีเพียงตำแหน่งละ 1 คน  ดังนั้นตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา หากไม่มีบุคคลใดที่ถูกเสนอชื่อแข่งขัน จะถือว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ดำรงตำแหน่งดังกล่าวโดยอัตโนมัติ  คือ  นายพรเพชร  วิชิตชลชัย  ประธาน สนช.ปัจจุบัน

 

matemnews.com

22 พฤษภาคม 2562