Home ข่าวทั่วไปรอบวัน กรมแพทย์ทางเลือกฯ แจกยา “ป้องกัน”โรคไข้เลือดออกฟรี!!!

กรมแพทย์ทางเลือกฯ แจกยา “ป้องกัน”โรคไข้เลือดออกฟรี!!!

689
0
SHARE

วันที่ 14 มิ.ย.2562 นพ.สรรพงศ์ ฤทธิรักษา ประธานศูนย์ข้อมูลยาสมุนไพรการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก เปิดเผยว่า วันที่ 15 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN Dengue Day) ประกอบกับรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ประจำสัปดาห์ที่ 21 ปี 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2562) ประเทศไทยพบผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกแล้ว 26,430 ราย เสียชีวิต 41 ราย ทำให้หลาย ๆ หน่วยงานเร่งหาแนวทางการป้องกันและแก้ไข

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จึงขอร่วมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วย “ตำรับยาโฮมีโอพาธีย์ ยูพาโทเรียม เพอร์ฟอเลียทุม 200 C” ซึ่งผลิตจากสมุนไพรยูพาโทเรียม เพอร์ฟอเลียทุม (Eupatorium perfoliatum) ตามกรรมวิธีทางเภสัชกรรมของการแพทย์โฮมีโอพาธีย์ จากผลการศึกษาวิจัย พบว่า ยาดังกล่าว มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ร้อยละ 89.9 และเป็นตัวยาที่ควรนำไปใช้ในการเสริม การป้องกันโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ยามี 2 แบบ คือ แบบเม็ด และแบบน้ำ
– ชนิดเม็ดใช้อมใต้ลิ้นครั้งละ 1-2 เม็ด ประมาณ 10-30 วินาทีแล้วกลืน
– ชนิดน้ำใช้หยดใส่ปาก 2-3 หยด อมไว้ประมาณ 10-30 วินาทีแล้วกลืน
ซึ่งเมื่อใช้ยานี้จะป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ประมาณ 3-4 เดือน การใช้ยาดังกล่าวต้องขอย้ำว่า เป็นการป้องกันโรคเท่านั้น ซึ่งก็ต้องระวังไม่ให้ยุงกัดและต้องกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในชุมชนและในบ้านของตนเองด้วย

ข้อควรระวังสำหรับยานี้ คือ 1.ห้ามใช้ในหญิงมีครรภ์ 2.ผู้มีโรคประจำตัวควรปรึกษาเจ้าหน้าที่ผู้ให้ยา 3.ผู้มีอาการไข้ ไข้หวัด หรืออาการป่วยอื่น ๆ ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยา

ผู้สนใจ ขอรับฟรี ที่ กองการแพทย์ทางเลือก อาคาร 2 ชั้น 6 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข หรือหากมีข้อสงสัยต้องการที่จะซักถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02 591 7007 ต่อ 2603 ในวัน-เวลาราชการ

ข้อมูล กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก