Home มาเต็มกัญชา น้ำมันกัญชาเมดิคัลเกรดแบบหยดใต้ลิ้นชุดแรก ขนาด 5 มิลลิลิตร 2,500 ขวด ได้ใช้กรกฎาฯ

น้ำมันกัญชาเมดิคัลเกรดแบบหยดใต้ลิ้นชุดแรก ขนาด 5 มิลลิลิตร 2,500 ขวด ได้ใช้กรกฎาฯ

320
0
SHARE

 

 

นพ.โสภณ  เฆมธน  ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม แถลงข่าว  สารสกัดน้ำมันกัญชามาตรฐานเกรดทางการแพทย์  หรือเมดิคัลเกรดขององค์การเภสัชกรรม ที่จะสกัดได้ในเดือนก.ค.นี้ จำนวน 2,500 ขวด ในระยะแรกผู้ป่วยจะสามารถเข้าถึงการรักษาโดยผ่านโครงการศึกษาวิจัย 2 ประเภท ที่ร่วมมือกับกรมการแพทย์ คือ

 

ประเภทที่ 1 เป็นการวิจัยตามโครงการรักษาด้วยช่องทางพิเศษ หรือ Special Access  Scheme หรือ SAS จะรักษาผู้ป่วยและเก็บข้อมูลการวิจัยควบคู่กันไป ในกลุ่มโรคที่สารสกัดกัญชาได้ประโยชน์ในการรักษาโดยมีข้อมูลทางวิชาการที่สนับสนุนชัดเจน ได้แก่ ผู้ป่วยภาวะคลื่นไส้อาเจียนในผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด โรคลมชักที่รักษายากในเด็กและโรคลมชักที่ดื้อยา ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งในผู้ป่วยปลอกประสาทเสื่อมแข็ง ภาวะปวดประสาทที่ใช้วิธีการรักษาอื่นๆ แล้วไม่ได้ผล

 

ประเภทที่2 เป็นการศึกษาวิจัยเชิงลึก ที่ต้องมีการศึกษาวิจัยทั้งทางห้องปฏิบัติการ การวิจัยทางพรีคลินิก และการวิจัยทางคลินิก กับผู้ป่วยกลุ่มโรคที่สารสกัดกัญชาน่าจะได้ประโยชน์ในการควบคุมอาการ แต่ต้องมีข้อมูลทางวิชาการเพิ่มในประเด็นความปลอดภัยและประสิทธิผล อาทิ  โรคพาร์กินสัน โรคอัลไซเมอร์ โรควิตกกังวล ผู้ป่วยที่ต้องดูแลแบบประคับประคอง ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายรวมทั้งกลุ่มโรคที่สารสกัดกัญชาอาจมีประโยชน์ เช่น การรักษาโรคมะเร็งชนิดต่างๆ ผู้ป่วยสามารถสมัครเข้าสู่โครงการวิจัยทั้ง 2 ประเภทนี้ ได้ที่กรมการแพทย์   จะพิจารณาว่าผู้ป่วยจะมีค่าใช้จ่ายหรือไม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายละเอียดของโครงการ

 

นพ.วิฑูรย์  ด่านวิบูลย์  ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม   แถลงว่า อภ.จะทำการเก็บเกี่ยวดอกกัญชาตัวเมียและสกัดเป็นสารสกัดกัญชาทางการแพทย์หรือเมดิคัลเกรดได้ แบบหยดใต้ลิ้นชุดแรก ขนาด 5 มิลลิลิตร จำนวน 2,500 ขวด จะผลิต 3 สูตร คือ

 

สูตรที่ 1 คือ THC สูงกว่า CBD

สูตรที่ 2 คือ CBD สูงกว่า THC

สูตรที่ 3 คือ สัดส่วน THC และ CBD 1 ต่อ 1

 

โดยยึดหลักต้องปลอดภัย(Safety) ทุกขวดที่สกัดออกมาต้องมีสารมีฤทธิ์ของยาที่ใกล้เคียงกันหมด(Consistency) และ ต้องมีประสิทธิภาพ (Efficacy) เพื่อนำไปใช้กับผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการศึกษาวิจัยที่ร่วมมือกับกรมการแพทย์ 2 ประเภท ในข้างต้นต่อไป โดยในต้นปี 2563 องค์การฯเริ่มดำเนินการปลูกและผลิตสารสกัดกัญชาในระดับกึ่งอุตสาหกรรมได้   จะทำให้มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น อีกประมาณ 8 เท่า หรือประมาณ 80,000 ขวดต่อปี  จะทำให้สามารถสร้างการเข้าถึงผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการวิจัยได้เพิ่มมากขึ้น

 

matemnews.com 

16 มิถุนายน 2562