Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ป่อเต็กตึ๊ง พักงานพนักงานร่วมศึกวิน

ป่อเต็กตึ๊ง พักงานพนักงานร่วมศึกวิน

251
0
SHARE

 

มูลนิธิ ป่อเต็กตึ๊ง / POH TECK TUNG FOUNDATION

https://bit.ly/2x2Dsp7

เรื่อง ชี้แจงกรณีเหตุการณ์กลุ่มวินรถจักรยานยนต์ทะเลาะวิวาทบริเวณ ซ.สุขุมวิท 103/1-2 (อุดมสุข)

เรียน ท่านสื่อมวลชน

 

ตามที่ได้มีเหตุการณ์กลุ่มวินรถจักรยานยนต์ทะเลาะวิวาท บริเวณ ซ.สุขุมวิท 103/1-2 (อุดมสุข) เมื่อวันที่

15 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา โดยหนึ่งในผู้ต้องหา คือ นายจีระพงศ์ วิบูลย์รัชกิจ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นั้น

 

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ดังกล่าว และใคร่ขอเรียนชี้แจงว่า นายจีระพงศ์ วิบูลย์รัชกิจ เป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สังกัดแผนกบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งอยู่ในระหว่างทดลองงาน (เริ่มปฏิบัติงานเมื่อวันที่

1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา) โดยภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ทางมูลนิธิฯ ได้ดำเนินการพักงานเจ้าหน้าที่

คนดังกล่าว เพื่อรอผลสรุปทางคดี หากมีความผิดจริงมูลนิธิฯ จะเลิกจ้างในทันที

 

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มีนโยบายให้ความสำคัญในด้านการตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครเป็นอันดับแรก หนึ่งในขั้นตอนสำคัญในการคัดเลือกเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของมูลนิธิฯ คือการตรวจเช็คประวัติอาชญากรรม ประกอบการพิจารณา ซึ่งมูลนิธิฯ ได้ดำเนินการตลอดเรื่อยมา โดยหากเจ้าหน้าที่หรือาสาสมัครท่านใดมีพฤติกรรมโดยมิชอบ มูลนิธิฯ จะเร่งตรวจสอบในทันที และดำเนินการตามกฎระเบียบของมูลนิธิฯ และตามกฎหมายต่อไป

 

มูลนิธิฯ จึงขอให้สื่อมวลชน และประชาชนทุกท่านเชื่อมั่นและวางใจในเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ทั้งนี้ หากท่านใดพบเห็นพฤติกรรมอันมิชอบ สามารถแจ้งข้อมูล พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับได้ที่

สายด่วนป่อเต็กตึ๊ง 1418 หรือ contact@pohtecktung.org

 

 

ขอแสดงความนับถือ

 

วุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย

ผู้จัดการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

 

matemnews.com 

16 มิถุนายน 2562