Home ต่างประเทศ กงสุลไทย เตือนควรเลี่ยงพื้นที่ชุมนุมในฮ่องกง ล่าสุด ปิดถนน 3 สาย – แนะเผื่อเวลาในการเดินทาง

กงสุลไทย เตือนควรเลี่ยงพื้นที่ชุมนุมในฮ่องกง ล่าสุด ปิดถนน 3 สาย – แนะเผื่อเวลาในการเดินทาง

289
0
SHARE

วันที่ 16 มิ.ย.62 เพจ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ได้อัพเดต สถานการณ์การชุมนุมประท้วงเกี่ยวกับการปรับแก้กฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนของฮ่องกง สถานะวันที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น. ว่า

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอแจ้งรายชื่อถนนและบริเวณที่จะถูกปิดเนื่องจากการชุมนุมประท้วงในอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 ดังนี้
(1) Victoria Park และบริเวณโดยรอบ ย่าน Causeway Bay คาดการณ์ว่าจะปิดตั้งแต่เวลาประมาณ 13.30 น.
(2) ถนน Fleming [ย่าน Causeway Bay – Wan Chai] จะปิดตั้งแต่เวลาประมาณ 14.00 น.
(3) ถนน Queensway และถนน Harcourt รวมถึงบริเวณโดยรอบที่ทำการรัฐบาลฮ่องกงและสภานิติบัญญัติฮ่องกง [ย่าน Wan Chai – Admiralty] จะปิดตั้งแต่เวลาประมาณ 15.30 น.

ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอให้คนไทยในฮ่องกงพิจารณาหลีกเลี่ยงและระมัดระวังในการเดินทางมาในพื้นที่ชุมนุมประท้วงข้างต้น รวมทั้งเผื่อเวลาในการเดินทาง ทั้งทางรถยนต์และรถไฟใต้ดิน MTR

ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะติดตามสถานการณ์และรายงานความคืบหน้าสำคัญให้ทราบต่อไป