Home ข่าวประชาสัมพันธ์ พรุ่งนี้! น้ำมันขึ้นราคาทุกชนิด 30 สต./ลิตร ยกเว้น E85 ขึ้น 15 สต./ลิตร

พรุ่งนี้! น้ำมันขึ้นราคาทุกชนิด 30 สต./ลิตร ยกเว้น E85 ขึ้น 15 สต./ลิตร

200
0
SHARE

ผู้ค้าน้ำมันปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน, แก๊สโซฮอล์ 95, แก๊สโซฮอล์ 91, E20, ดีเซล, ดีเซลพรีเมี่ยม และดีเซล B20 เพิ่มขึ้น 0.30 บาทต่อลิตร ส่วน E85 เพิ่มขึ้น 0.15 บาทต่อลิตร มีผล 10 ก.ค. 62 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป