Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ตำรวจกับทางม้าลาย – หลังมีชนคนตายคาทางม้าลาย

ตำรวจกับทางม้าลาย – หลังมีชนคนตายคาทางม้าลาย

396
0
SHARE

 

คลิกอ่านข่าวชนตายคาทางม้าลาย

https://bit.ly/2XFuJV1

 

พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ห้องประชุมศปก.ตร.ชั้น 20  สตช. ปทุมวัน  เมื่อบ่าย 10 ก.ค.2562  เพิ่มความเข้มข้นในมาตรการความปลอดภัยบนท้องถนน  เน้นทางคนข้าม (ทางม้าลาย)

เลิกประชุมแล้ว  พล.ต.ต.ดำรงศักดิ์ แถลงข่าวว่า ในที่ประชุมได้หารือแนวทางร่วมกัน เป็นการทำงานในลักษณะบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน มีข้อเสนอให้ใช้เทคโนโลยีและสังคมออนไลน์ เพื่อกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน ตระหนักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ขับขี่ ให้ปฏิบัติตามเครื่องหมายและป้ายจราจร  ศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการที่จะทำทางม้าลายแบบ 3 มิติ ในที่ประชุมมีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปศึกษา ข้อดี ข้อเสีย ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ถึงวัตถุประสงค์ที่จะลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนทางม้าลายและทางข้ามอื่นๆ  หรือเพิ่มจุดให้มีทางม้าลายเพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมาย ว่าด้วยการจราจรทางบกอย่างจริงจัง   และปรับผู้กระทำความผิดในอัตราสูงสุด

 

matemnews.com

10 กรกฎาคม 2562