Home ข่าวทั่วไปรอบวัน อุตุฯ เผยวันนี้ทั่วทุกภาคฝนน้อย คลื่นสูง 1-2 เมตร

อุตุฯ เผยวันนี้ทั่วทุกภาคฝนน้อย คลื่นสูง 1-2 เมตร

205
0
SHARE

วันที่ 12 ก.ค.62 กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีปริมาณฝนน้อยในระยะนี้ เว้นแต่ภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคใต้ตอนล่างยังคงมีการกระจายของฝนมากกว่าบริเวณอื่นๆ สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ทั้งนี้เนื่องจาก มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทยกำลังอ่อนลง ในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีปริมาณฝนน้อยในระยะนี้ ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังอ่อน

ทั่วทุกภาควันนี้มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
สำหรับกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีเมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากในช่วงบ่ายถึงค่ำ