Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ส่งข้อความในไลน์กลุ่มหาเสียงให้ผู้สมัคร ส.ส.ผิดกฎหมายจริงๆนะ – กกต.ส่งดำเนินคดีรายแรก

ส่งข้อความในไลน์กลุ่มหาเสียงให้ผู้สมัคร ส.ส.ผิดกฎหมายจริงๆนะ – กกต.ส่งดำเนินคดีรายแรก

307
0
SHARE

 

 

เมื่อวันที่ 14 ก.ค. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่คำวินิจฉัย กกต. ที่ 61/2562 เรื่อง การเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตที่ 1 จ.ยะลา โดยระบุว่า ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง กกต. ได้รับคำร้องว่า “นายณรงค์ คงช่วย” ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งเป็นผู้ถูกร้อง มีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยการเลือกตั้งตั้งส.ส. พ.ศ. 2561 มาตรา 79 กระทำการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง โดยวิธีการใดไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง หลังเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง

 

กกต. พิจารณารายงานการไต่สวนตลอดจนพยานหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบกันแล้ว เห็นว่า เมื่อวันที่ 23 มี.ค.2562 เวลา 19.52 น. ผู้ถูกร้องได้ส่งข้อความหาเสียงเลือกตั้งผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ กลุ่มชุมชนพิทยนิโรธ โดยมีข้อความว่า

 

“ฝากเลือกพรรคของชาวยะลา เพื่อพัฒนายะลา เลือกเบอร์ 2 ผมต้องการสร้างสนามบินใน อ.เมืองยะลา เพื่อทำให้ยะลามีความสามารถในการแข่งขันกับเมืองอื่น…เลือกเบอร์ 2 เขต 1 ยะลา”

 

และข้อความว่า

 

“ท่านนายกเทศบาลนครยะลาได้กล่าวไว้ และเป็นความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำให้กับชาวยะลา โปรดเลือกเบอร์ 2 เขต 1 ยะลา พรรคประชาชาติ”

 

อันเป็นการหาเสียงเลือกตั้งให้แก่ นายสัญญา สุวรรณโพธิ์ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. เขตเลือกตั้งที่ 1 จ.ยะลา หมายเลข 2 พรรคประชาชาติ ประกอบกับผู้ถูกร้องให้ถ้อยคำยอมรับว่า ได้ส่งข้อความดังกล่าวจริง ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกร้องกระทำการฝ่าฝืน พ.ร.บ.เลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 79 ตามคำร้อง จึงมีคำสั่งให้ดำเนินคดีอาญาแก่ผู้ถูกร้องตาม พ.ร.บ.เลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 156

 

 

 

matemnews.com 

14 กรกฎาคม 2562