Home ข่าวทั่วไปรอบวัน โปรดเกล้าฯ  “ครม.ใหม่” เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณตนฯ อังคาร16 ก.ค.นี้ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน

โปรดเกล้าฯ  “ครม.ใหม่” เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณตนฯ อังคาร16 ก.ค.นี้ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน

315
0
SHARE

 

 

เฟชบุ้ค Wassana Nanuam

 

โปรดเกล้าฯ “บิ๊กตู่” นำ “ครม.ใหม่” เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณตนฯ อังคาร16 ก.ค.นี้ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน เวลา 18.00 น…. เสร็จแล้ว บิ๊กตู่ เรียกปฐมนิเทศ ที่ทำเนียบฯ ทันที

 

มีรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล ว่า นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ลงนามในหนังสือจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งรัฐมนตรีและการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

 

มีเนื้อหาระบุว่า ด้วยมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งท่านเป็นรัฐมนตรี

 

บัดนี้ ได้พระราชทานราชวโรกาสให้คณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ในวันที่ 16 ก.ค. 2562 เวลา 18.00 น. ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน

 

ทั้งนี้ ขอให้ไปถึงทำเนียบรัฐบาล ณ ตึกภักดีบดินทร์ ก่อนเวลา 16.30 น.

 

สำหรับการเดินทางไปเข้าเฝ้าฯ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้จัดรถยนต์โดยสารตู้ เพื่อให้รัฐมนตรีเดินทางไปเป็นคณะ

 

โดยจะออกจากทำเนียบรัฐบาลเวลา 17.00 น. และเดินทางกลับพร้อมกันเมื่อเสร็จพิธี

 

โดยในหนังสือได้แจ้งการแต่งกายของคณะรัฐมนตรี คือ เครื่องแบบขาวปกติ และติดเครื่องหมายแสดงสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

 

นอกจากนี้ ในหนังสือยังได้แนบเอกสารประกอบด้วย สำเนาเอกสารประกาศพระราชโองการแต่งตั้ง ขั้นตอนการปฏิบัติในการเข้าเฝ้าฯ รวมถึงแผนฝังการเข้าเฝ้าฯ อีกด้วย

 

ทั้งนี้ หลังการเข้าเฝ้าฯ พลเอกประยุทธ์ จะประชุม ปฐมนิเทศ ครม.ใหม่ ในคืนวันเดียวกัน ทันที

 

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี แถลงแก่นักข่าวว่า ได้รับแจ้งจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะรัฐมนตรี เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ วันที่ 16 กรกฎาคม เวลา 18.00 น. ณ ที่พระที่นั่งอัมพรสถาน

 

 

 

matemnews.com 

14 กรกฎาคม 2562