Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ป.ป.ส. แจง “ยาเสพติด”จับแล้ว ไปไหน?

ป.ป.ส. แจง “ยาเสพติด”จับแล้ว ไปไหน?

181
0
SHARE

วันที่ 15 ก.ค.62 นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) กล่าวถึงขั้นตอนในการส่งยาเสพติดของกลางไปตรวจพิสูจน์และเผาทำลาย จากกรณีที่มีการโพสต์ข้อสงสัยของประชาชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยตั้งข้อสงสัยเป็นคำถามถึงภาพการเผาทำลายของกลางยาเสพติด ปี 2562 ที่ผ่านมาว่าไม่ตรงกับที่เคยเห็น ทั้งลักษณะรูปร่าง ขนาดเม็ดของยาบ้า และลักษณะการบรรจุใส่ถุงก่อนนำไปเผาทำลาย

โดย นายนิยม เปิดเผยว่า กระบวนการส่งยาเสพติดของกลางเพื่อตรวจพิสูจน์และเผาทำลายนั้น ไม่มีช่องว่างให้ยาเสพติดเล็ดลอดออกไปได้เพราะการปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนนั้นมีความเข้มงวดรัดกุมและมีการตรวจสอบซึ่งกันและกันในทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่ขั้นของการจับยึด ทดสอบยืนยันว่าเป็นยาเสพติดเบื้องต้น นับจำนวนและชั่งน้ำหนัก นำส่งยาเสพติดของกลางให้พนักงานสอบสวน

ก่อนที่พนักงานสอบสวนจะนำยาเสพติดของกลางส่งสถานตรวจพิสูจน์ สถานตรวจพิสูจน์รับยาเสพติดของกลางไว้ การรายงานผลการตรวจพิสูจน์ การส่งยาเสพติดของกลางที่เหลือจากการตรวจพิสูจน์ไปเก็บรักษา การนำของกลางยาเสพติดที่เก็บรักษาออกมาทำลาย และการทำลายของกลางยาเสพติด

ทุกขั้นตอนดำเนินการโดยคณะบุคคลที่มีการตรวจสอบซึ่งกันและกันตลอดในแต่ละขั้นตอน ดังนั้นหากเกิดความผิดพลาดคลาดเคลื่อนในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง จะไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการอย่างถูกต้อง โปร่งใส และพร้อมให้ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

ขณะเดียวกัน เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวอีกว่า สำหรับปริมาณยาเสพติดที่จับยึดได้มากขึ้นนั้น สะท้อนสถานการณ์ 2 ประการคือ ความต้องการยาเสพติดในประเทศโดยเฉพาะยาบ้ายังคงมีอยู่ ขณะที่ขบวนการค้ายาพยายามกระตุ้นให้มีการใช้ยาเสพติดเพิ่มขึ้น และประเทศไทยถูกใช้เป็นที่พักเก็บ ลำเลียงผ่านยาเสพติดโดยเฉพาะไอซ์และคีตามีนไปยังประเทศที่สาม

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนช่วยในการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะการดูแลไม่ให้มีผู้เสพยาเสพติดรายใหม่เกิดขึ้น ไม่ให้ผู้เสพที่ผ่านการบำบัดรักษาไม่กลับไปเสพซ้ำ และช่วยกันสอดส่องเป็นหูเป็นตา หากพบการกระทำหรือพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งเข้ามาได้ที่ สายด่วน ป.ป.ส. 1386