Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ชวน “กินปลาพง ลงชมสวน ชวนนั่งเรือ” ณ สงขลา

ชวน “กินปลาพง ลงชมสวน ชวนนั่งเรือ” ณ สงขลา

140
0
SHARE

นายปวัน พรหมพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลา กำหนดจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะยอ “กินปลาพง ลงชมสวน ชวนนั่งเรือ” ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 12 – 17 ก.ค. 2562 ณ ตลาดริมเลวัดแหลมพ้อ ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผวจ.สงขลา เป็นประธานเปิดงาน

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ เพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา รวมทั้งเป็นการพัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชนท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ และสามารถนำมาต่อยอดในการบริหารจัดการชุมชนได้อย่างเหมาะสม มีรายได้และจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น กิจกรรมในงานประกอบด้วย กิจกรรมการแข่งขันและประกวดเมนูอาหารพื้นถิ่นชุมชน การแข่งขันกินผลไม้ กิจกรรมสาธิตถ่ายทอดภูมิปัญญา และการออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมงานได้ในวันและสถานที่ดังกล่าว