Home ข่าวทั่วไปรอบวัน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

157
0
SHARE

 

 

วันนี้ 16 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

โดยช่วงบ่ายเวลา 15.30 น.คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ได้ถ่ายภาพเดี่ยว ณ ห้องวนาสิริ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล ก่อนนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ออกเดินทางจากทำเนียบรัฐบาลในเวลาประมาณ 16.15 น. ไปยังพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เพื่อเข้าเฝ้าฯ ด้วยรถยนต์โดยสารตู้ ซึ่งสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้จัดเตรียมไว้ และเดินทางกลับพร้อมกันเมื่อเสร็จพิธี

ทั้งนี้ ภายหลังเสร็จพิธี เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่ ได้เดินทางกลับมายังทำเนียบรัฐบาล เพื่อถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล และประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมกัน เป็นครั้งแรกในเย็นวันเดียวกัน

 

สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์  เผยแพร่

 

 

เวลา 17.45 น. วันที่ 16 ก.ค.2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวรโอกาสให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งใหม่ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่  ในการนี้มีพระราชดำรัสแก่คณะรัฐมนตรี ความว่า

 

“ขอถือโอกาสนี้ให้พร ให้ทุกท่านมีกำลังใจ ความมั่นใจ และความมุ่งมั่น ที่จะปฏิบัติหน้าที่  เพื่อให้ได้ตามที่ได้ถวายสัตย์ปฏิญาณ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สุขและความมั่นคง ของประเทศชาติ และประชาชน งานใดๆก็ต้องมีอุปสรรค งานใดๆก็ต้องมีปัญหา  เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องแก้ปัญหา และเข้าหางาน เพื่อให้การบริหารประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามสถานการณ์โดยแก้ไขให้ตรงเป้า ตรงจุด และมีความเข้มแข็ง อดทน ขอให้คณะรัฐมนตรี และรัฐบาลได้มีกำลังใจมีพลังที่จะปฏิบัติหน้าที่ ด้วยดี ด้วยความถูกต้องต่อไป”

 

 

matemnews.com 

17  กรกฎาคม 2562