Home มาเต็มกัญชา ผลการให้ยาผู้ป่วยของ “คลินิกกัญชาทางการแพทย์”  โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ผลการให้ยาผู้ป่วยของ “คลินิกกัญชาทางการแพทย์”  โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

214
0
SHARE

 

 

ภญ.อาสาฬา เชาวน์เจริญ เภสัชกรชำนาญการ ศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ปราจีนบุรีรายงานผลการดำเนินงาน ตามที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข ให้ดำเนินการ “คลินิกกัญชาทางการแพทย์”  โดยเริ่มให้ยาผู้ป่วย

 

โรคลมชัก

พาร์กินสัน

อัลไซเมอร์ โรคอื่นๆ

 

จำนวน 12 ราย   ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2562

 

ผู้ป่วยพาร์กินสัน 7 คน มีอาการดีขึ้น 6 ราย คงเดิม 1 ราย แพทย์วางแผนจะปรับขนาดยาในครั้งหน้า โดยเริ่มเห็นผลหลังใช้ยาตั้งแต่ 3-14 วัน

 

ผู้ป่วยลมชัก 1 รายที่ได้รับยาไป หลังใช้ยากัญชาได้ 14 วัน ไม่มีอาการชัก เริ่มรับรู้ได้มากขึ้น

 

ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ 1 ราย อารมณ์หงุดหงิดวุ่นวายลดลงอย่างชัดเจน

 

ทั้ง 12 รายไม่พบอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง

 

คลินิกกัญชาทางการแพทย์อภัยภูเบศร   จัดตั้งขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยากัญชาที่ปลอดภัยในการรักษาโรคอย่างต่อเนื่องและถูกกฎหมาย ในช่องทางการรักษากรณีจำเป็นสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย และเพื่อติดตามประสิทธิผลและความปลอดภัยของยากัญชา โดยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์จากกระทรวงสาธารณสุข เปิดให้บริการครั้งแรกวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 และจะเปิดบริการครั้งที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562

 

เบื้องต้น มียาลอตแรก คือ 10% CBD oil พิจารณาสั่งจ่ายให้กับผู้ป่วย 3 กลุ่ม คือ

 

1.โรคและกลุ่มอาการพาร์กินสันที่ไม่ตอบสนองต่อยาแผนปัจจุบัน

 

2.โรคลมชักที่ดื้อต่อยาแผนปัจจุบัน

 

3.โรคอื่นๆที่มีหลักฐานการใช้ว่าได้ประโยชน์และอยู่ในการพิจารณาของแพทย์ผู้ทำการรักษา โดยแพทย์จะเริ่มต้นขนาดยาต่ำๆ คือ ครั้งละ 5 มิลลิกรัม (0.05 ซีซี เทียบเท่า 1 หยด) หรือ 10 มิลลิกรัม (0.1 ซีซี เทียบเท่า 2 หยด) วันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน

 

การจัดเก็บยาและเบิกจ่ายเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา   มีแนวทางการคัดกรองและการติดตามผลทั้งในแง่ของประสิทธิภาพและความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด   มีการเซ็นหนังสือรับทราบและยินยอมรับการรักษาด้วยกัญชา  ประเมินคุณภาพชีวิตก่อนและหลังใช้ยา ติดตามอาการโดยรวม หากเป็นพาร์กินสันจะมีแบบประเมิน UPDRS-8

 

โรคลมชักจะประเมินจากความถี่ในการชัก

 

ด้านความปลอดภัยจะมีการโทร.ติดตามผลหลังใช้ยา 1 , 3 , 7 , 14 , 21 วัน

 

มีการจัดทำคู่มือสำหรับผู้ป่วยที่ใช้ยากัญชาทางการแพทย์ และเอกสารกำกับยา มอบให้ผู้ป่วยเมื่อจ่ายยากัญชา และนัดผู้ป่วยมาติดตามที่คลินิกทุก 1 เดือน เพื่อปรับขนาดยาตามการพิจารณาของแพทย์

 

มีการเจาะค่าเลือดพื้นฐาน ค่าตับและค่าไต ก่อนเริ่มสั่งใช้ยา และหลังเริ่มยา 1 เดือน จากนั้นทุก 3 เดือน หรือหากเกิดความผิดปกติใดๆ อาจนัดหมายตามความเหมาะสม หากพบอาการไม่พึงประสงค์ และผลข้างเคียงจากยา เภสัชกรจะทำการรายงานเข้าไปที่ระบบออนไลน์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และบันทึกในเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์

 

นอกจาก CBD oil ที่แจกให้กับผู้ป่วยอยู่ในขณะนี้ ทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร  กำลังเร่งสกัดกัญชาของกลางที่ได้มาจากสำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จำนวน 643.9 กิโลกรัม ที่ผ่านเกณฑ์ความปลอดภัยของยาฆ่าแมลง แต่ยังมีปริมาณแคดเมียมตกค้างเกินมาตรฐาน โดยใช้วิธี Supercritical fluid extraction และใช้ตัวทำละลายเป็นน้ำมันมะกอก ตามที่มีงานวิจัยรองรับในต่างประเทศ ประกอบกับการขออนุญาตผลิตยา จำเป็นต้องใช้สารที่มีมาตรฐานตามตำรายา เพื่อเพื่อให้ได้คุณภาพยาที่สม่ำเสมอ จึงได้เลือกมาเป็นส่วนผสมในสูตรเฉพาะของทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โดยคาดว่าจะสามารถส่งยาลอตแรกให้แก่สถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาตภายในสิ้นเดือนสิงหาคม 2562

 

ได้มีการทำความเข้าใจกับผู้ป่วย ว่า ไม่มีการวางจำหน่ายให้กับผู้ป่วยโดยตรง ต้องมารับที่คลินิกเท่านั้น และใช้เฉพาะในกรณีที่การรักษาแผนปัจจุบันไม่ได้ผล เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่ใช้เป็นยาชนิดแรกในการรักษา เกณฑ์การรับผู้ป่วยที่ได้ยาที่สกัดจากกัญชากลาง จะแจ้งให้ทราบภายในเดือนสิงหาคม

 

matemnews.com

19 กรกฎาคม 2562