Home ข่าวทั่วไปรอบวัน “ซันโย” ขาดทุนสะสม แจ้งปิดกิจการ-เลิกจ้างสิ้นส.ค.นี้

“ซันโย” ขาดทุนสะสม แจ้งปิดกิจการ-เลิกจ้างสิ้นส.ค.นี้

441
0
SHARE

เมื่อวันที่ 19 ก.ค.2562 ผู้บริหาร บริษัท ซันโย เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบกิจการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ และซ่อมแซมชิ้นส่วนโลหะ ในพื้นที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้สั่งให้มีการเผยแพร่ประกาศแจ้งปิดกิจการและเลิกจ้างพนักงาน โดยเนื้อหาประกาศแจ้งปิดกิจการและเลิกจ้างพนักงาน ระบุว่า

“เรียนพนักงานทุกท่าน บริษัทมีความเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่จะแจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องปิดกิจการ และเลิกจ้างพนักงานทุกคน เหตุผลของการเลิกจ้างครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากปัญหาด้านเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ประสบภาวะขาดทุนสะสมมาเป็นเวลานาน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ส.ค.2562 เป็นต้นไป

ภายใต้กฎหมายแรงงานและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ท่านมีสิทธิ์ที่จะได้รับผลประโยชน์ตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด “

ข้อมูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบุว่า  บริษัท ซันโย เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556 ทุนปัจจุบัน 24,600,000 บาท ตั้งอยู่เลขที่  789/196 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี แจ้งประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ แม่พิมพ์ และซ่อมแซมแม่พิมพ์ และชิ้นส่วนโลหะ

นำส่งข้อมูลงบการเงินล่าสุด ณ 31 กรกฎาคม 2561 แจ้งว่า มีรายได้รวม 18,284,342.95 บาท มีรายจ่ายรวม  32,654,099.91 บาท ขาดทุน 15,700,587.89 บาท

ที่มา ข่าวเวิร์คพ้อยท์