Home ข่าวทั่วไปรอบวัน นโยบายรัฐบาลที่พลเอกประยุทธ์จะอ่านแถลงต่อรัฐสภา 25 ก.ค.2562

นโยบายรัฐบาลที่พลเอกประยุทธ์จะอ่านแถลงต่อรัฐสภา 25 ก.ค.2562

148
0
SHARE

เฟชบุ้ค Wassana Nanuam

https://bit.ly/2JUYyvW

ท่านประธานฯ ที่เคารพ!!

อ่าน นโยบาย รัฐบาล “ประยุทธ์2” 12 ด้าน 12 เร่งด่วน ,..ที่จะแถลงต่อรัฐสภา 25 กค.2562 นี้ โดย”นายกฯบิ๊กตู่”

 

 

matemnews.com

21 กรกฎาคม 2562