Home มาเต็มกัญชา กูว่าแล้ว – คอยชมกัญชานำเข้าจากต่างประเทศ

กูว่าแล้ว – คอยชมกัญชานำเข้าจากต่างประเทศ

195
0
SHARE

 

 

 

เฟชบุ้ค Paisal Puechmongkol

https://bit.ly/2K415Us

กูว่าแล้ว

วันก่อนเห็นชอบสูตรตำรับยาของอาจารย์เดชา แต่ แต่ไม่ให้อาจารย์เดชาแจกยา โดยอ้างว่าขาดคุณสมบัติตามกฎกระทรวงซึ่งออกใหม่แบบทิ้งทวน

มาถึงวันนี้ ก็ไม่อนุมัติตำรับยาของอาจารย์เดชา

จึงเป็นอันว่าณ.บัดนี้ทั้งตำรับยาและทั้งอาจารย์เดชา ทำเรื่องยากัญชาเพื่อรักษาความเจ็บป่วยของประชาชนไม่ได้!!!

ดังข่าวข้างล่างนี้

ใครป่วยเจ็บก็ค่อยๆตายกันไปก็แล้วกัน

บ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้จะทำอย่างไรได้

ต่อไปนี้จับตาดูการอนุมัติสิทธิบัตร ยากัญชาและพืชพันธุ์กัญชาให้กับต่างชาติและบรรดาทุนใหญ่

รวมทั้งการอนุญาตให้นำเข้ายากัญชาและยากัญชาจากต่างประเทศ ซึ่งขณะนี้ได้ยินว่ามีการอนุมัติให้นำเข้าไปรายหนึ่งแล้ว!!!

 

 

matemnews.com 

24 กรกฎาคม 2562