Home ข่าวประชาสัมพันธ์ การแสดงดนตรีมิตรภาพอาเซียน ASEAN Friendship Concert 2019 Singing Together for Stronger Partnership

การแสดงดนตรีมิตรภาพอาเซียน ASEAN Friendship Concert 2019 Singing Together for Stronger Partnership

310
0
SHARE

กรมประชาสัมพันธ์จัดการแสดงดนตรีมิตรภาพอาเซียน ASEAN Friendship Concert 2019 ภายใต้แนวคิด Singing Together for Stronger Partnership ในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 18.00 – 20.30 น.ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ ซอยรางน้ำ กรุงเทพฯ

 

ด้วยในปี 2562 ประเทศไทยรับตำแหน่งเป็นประธานอาเซียน มีบทบาทหน้าที่ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับต่าง ๆ ตามกลไกของอาเซียน  และในขณะเดียวกันประเทศไทยประกาศให้ปี 2562 เป็น “ปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน 2562เพื่อชูบทบาทของไทยด้วยมิติทางวัฒนธรรมในการเป็นประธานอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์ โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จึงได้จัดการแสดงดนตรีมิตรภาพอาเซียน ASEAN Friendship Concert 2019 มุ่งสนับสนุนการใช้มิติทางวัฒนธรรมส่งเสริมบทบาทของไทยในฐานะประธานอาเซียน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย ตลอดจนความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เสริมสร้างความแข็งแกร่งและเชิดชูเกียรติภูมิของอาเซียนให้โดดเด่นเป็นที่ยอมรับในเวทีโลก

 

การแสดงดนตรีมิตรภาพอาเซียน ASEAN Friendship Concert 2019 ภายใต้แนวคิด “Singing Together for Stronger Partnership” เป็นการแสดงดนตรีที่เรียงร้อยบอกเล่า ถึงวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความสัมพันธ์อันงดงามของประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียน แสดงให้เห็นถึงความใกล้ชิดทางวัฒนธรรม ที่โยงใยมาจากความสัมพันธ์ที่  แน่นแฟ้น และยาวนานของชุมชนอาเซียน โดยการแสดงครั้งนี้จะประกอบไปด้วยศิลปินชื่อดังจากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ  ประกอบด้วย นก KPN เก่ง ธชย และนักร้องวงกรมประชาสัมพันธ์ จากประเทศไทย, Ezah  Hashim จากบรูไน, Reza Alif Darmawangsa จากอินโดนีเซีย, Chuob Lida จากกัมพูชา, น้ำฝน อินทะวง จากลาว  , Meer Nash จากมาเลเซีย, Ni Ni Khin Zaw จากเมียนมาร์, Melky Arboleda จากฟิลิปปินส์, Tay Ke Wei จากสิงคโปร์, Pham Tien Manh  จากเวียดนาม และเนื่องในปี 2562 อาเซียนและจีน   ได้จับมือกันประกาศให้เป็น “ปีแห่งการแลกเปลี่ยนสื่อมวลชนอาเซียน-จีน” (ASEAN-China Year of Media Exchanges) จึงมีศิลปินจากสาธารณรัฐประชาชนจีน Yuan Yilin เข้าร่วมการแสดงในฐานะแขกรับเชิญของอาเซียนด้วย การแสดงดนตรีมิตรภาพอาเซียน ASEAN Friendship Concert 2019 ภายใต้แนวคิด “Singing Together for Stronger Partnership” จะมีการบันทึกเทปและเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ทางสื่อโซเชียลมีเดีย และเปิดให้ผู้สนใจรับบัตรเข้าชมฟรี ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อาคาร 2 ถนนวิภาวดีรังสิต  ดินแดง กรุงเทพฯ ในวันและเวลาราชการ โทร. 0 2277  8489