Home ข่าวทั่วไปรอบวัน เอาแม่มาให้ลูกกราบ

เอาแม่มาให้ลูกกราบ

246
0
SHARE

 

เฟชบุ้ค ศุ บุญเลี้ยง

 

เรียนท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

 

เนื่องจากเห็นว่า ทางโรงเรียนไม่ควรจัดงานวันแม่

โดยการชักชวนให้นำแม่มาให้นักเรียนกราบไหว้ที่โรงเรียน

 

เพราะการให้ผู้ปกครองมาโรงเรียนในวันสำคัญ

เป็นการสร้างความสะเทือนใจให้กับนักเรียนซึ่งพ่อแม่ไม่สามารถจะมาร่วมงานได้

จะด้วยเหตุผล ที่เป็นเด็กกำพร้า หรือว่าครอบครัวหย่าร้าง

แม้กระทั่งไม่ว่าง ไม่สะดวกที่จะมาโรงเรียนในวันนั้นๆ

 

ทั้งนี้ ไม่ได้ห้ามจัดงานวันแม่ หรือห้ามการเรียนรู้เรื่องการไหว้กราบ

หวังว่า ทางโรงเรียนซึ่งไม่ได้รับคำสั่งให้จัดงาน

ควรพิจารณาได้ด้วยสามัญสำนึกของความเป็นครู

 

และหากทางรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่ส่งมอบนโยบาย เห็นสมควร

ได้โปรดแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบถึงความเหมาะสม ด้วยประการทั้งปวง

 

ศุ บุญเลี้ยง

 

matemnews.com 

27 กรกฎาคม 2562