Home ข่าวทั่วไปรอบวัน สปก.โคราชย้าย 4 ข้าราชการ 

สปก.โคราชย้าย 4 ข้าราชการ 

155
0
SHARE

 

 

สมความตั้งใจ พรรคพลังประชารัฐเลือกใช้ 88 การ์มองเต้ รีสอร์ท วังน้ำเขียว นครราชสีมา เป็นที่สัมมนาส.ส.พรรค  21 – 22 ก.ค.2562  เพื่อให้เกิดกระแส เป็นที่รับรู้ว่าตรงนี้มีปัญหา  แล้วฝ่ายรัฐจะได้เข้ามาแก้ปัญหารีสอร์ท ที่ยังไม่ชัดเจน อุทยานทับที่ชาวบ้าน หรือชาวบ้านบุกที่ดินอุทยาน กับ สปก.  ทำให้ฝ่ายกรมอุทยานฯฮึดสู้ แฉรีสอร์ทเหล่านี้อยู่ในที่ดินของอุทยานทับลาน ที่ดินตรงนี้ไม่เคยเป็นที่ดินสปก. การที่อัยการสั่งไม่ฟ้องเพราะมีเจ้าหน้าที่ สปก.คนหนึ่งในการเท็จ กรมอุทยานฯจะฟ้องดำเนินคดu สปก.คนนี้ต่อไป และนำป้ายมาตรา 22 ไปปิดหน้ารีสอร์ท 11 แห่งให้รื้อใน 26 ต.ค.2562  แล้วกรณีนี้ก่อผลสะท้านไม่หยุด มีการย้ายเจ้าหน้าที่ สปก.โคราช 4 คน  โดยยังไม่ชัดเจนว่าการย้ายเกี่ยวข้องกับกรณีร้อนแรงนี้หรือไม่

 

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้ออกหนังสือคำสั่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ 821/2562  ลงวันที่ 26 .ค.2562 ให้ข้าราชการไปช่วยปฏิบัติราชการ 4 นาย ประกอบด้วย

 

1.นายนิสิทธิ์ จันทโชติ ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ไปช่วยปฏิบัติราชการสำนักกฎหมาย

 

2.นายฉัตรชัย จันทร์เต็มดวง ตำแหน่งนิติกรชำนาญการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ช่วยปฏิบัติราชการสำนักงานกฎหมาย

 

3.นายปรีชา ประภานุกูล นายช่างสำรวจอาวุโส สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ช่วยปฏิบัติราชการสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน

 

4.นายประจวบ ร่มสุข นายช่างสำรวจชำนาญงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ช่วยปฏิบัติราชการสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน

 

ให้ปฏิบัติภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

 

 

 

matemnews.com 

31 กรกฎาคม 2562