Home ข่าวทั่วไปรอบวัน แม่แพรวานัดนำเงินวางศาล

แม่แพรวานัดนำเงินวางศาล

201
0
SHARE

 

 

เฟชบุ้ค ธวัชชัย ไทยเขียว

ขอบคุณคุณแม่น้องแพรวา และดีใจกับผู้เสียหายครับ…!!

 

บ่ายวันนี้ได้รับการประสานงานจากคุณแม่น้องแพรวา ว่า..”สามารถหาหลักทรัพย์ได้ครบตามจำนวนตามคำพิพากษาของศาลแล้ว พร้อมทั้งได้มอบหมายทนายความให้ไปขอยอดวงเงินรวมจากศาลแล้วเช่นกัน โดยจะนำไปวางที่ศาลไว้ก่อนในระหว่างรอนัดหมายกับทนายความของผู้เสียหายเพื่อจ่ายเงินให้กับผู้เสียหายแต่ละรายต่อไป

 

กรณีที่คุณแม่ไปวางทรัพย์ที่ศาลแล้วนั้น คุณแม่ควรต้องแจ้งการวางทรัพย์ให้เจ้าหนี้หรือทนายผู้เสียหายทราบโดยเร็ว เนื่องจากผลของการวางทรัพย์นั้นจะทำให้หลุดพ้นจากหนี้ที่ต้องชำระไม่ตกเป็นผู้ผิดนัดและไม่ต้องเสียดอกเบี้ยหลังจากวันที่วางทรัพย์ครับ

 

ขอบคุณคุณแม่น้องแพรวาและครอบครัว รวมถึงคุณทนายทั้งสองฝ่ายที่ช่วยกันทำให้เรื่องจบไปได้ด้วยดีครับ

 

ไม่มีใครอยากให้เรื่องนี้เกิด แต่เมื่อมันเกิดมาแล้วก็เป็นวิบากของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แต่เห็นใจทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องครับ

 

“สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น

จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย

จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยอันตรายทั้งสิ้นเถิด ฯ.”

 

กรณีนี้ ของดให้สัมภาษณ์ต่อนะครับ รอให้เป็นหน้าที่ของผู้เสียหายและจำเลย หรือบุคคลที่จะได้รับมอบหมายจากทั้งสองฝ่ายครับ

 

นายธวัชชัย ไทยเขียว

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

และโฆษกกระทรวงยุติธรรม

 

 

 

 

matemnews.com 

5 สิงหาคม 2562