Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ไม่รู้จักคำว่าหาทางหรือไง

ไม่รู้จักคำว่าหาทางหรือไง

105
0
SHARE

 

 

 

คำถามล่วงหน้าที่คณะนักข่าวส่งไปตั้งแต่ก่อนการประชุม ครม.จะเริ่ม แล้วพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม  เลือกมาตอบในประเด็นถามว่า  ฝ่ายค้านเตรียมอภิปรายและตั้งกระทู้ถามกรณีกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบตามรัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 161 พล.อ.ประยุทธ์ตอบ ว่า

 

“เรื่องการถวายสัตย์ฯ กำลังพยายามแก้ไขปัญหาอยู่  ยืนยันว่าได้ทำครบถ้วน  ก็คงต้องว่ากันต่อไป”

 

นักข่าวถามรุก ที่ว่ากำลังหาทางแก้ไขปัญหา  ได้หาทางอย่างไร พล.อ.ประยุทธ์ ตอบ

 

“ก็กำลังหาทาง ไม่รู้จักคำว่าหาทางหรือไง เอาละ เรื่องนี้ผมจะทำของผมเอง”

 

นักข่าวถามต่อ  ท่านจะชี้แจงในสภาฯด้วยตัวเองหรือไม่  พล.อ.ประยุทธ์ ตอบ

 

“ถ้าให้ชี้แจงในวันที่ 7 สิงหาฯผมคงไปไม่ได้  จะลงพื้นที่ตรวจราชการที่ภาคใต้  คงรอไปก่อน เรื่องบางเรื่องต้องฟังเหตุฟังผลกันบ้าง  ถ้าเอาทุกอย่างมาผูกกันหมดก็จะแก้ไขปัญหาไม่ได้ ขอให้ไว้ใจผม เชื่อว่าผมทำได้ และต้องทำให้ได้”

 

 

 

matemnews.com 

6 สิงหาคม 2562