Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ชาวโพลไม่เห็นด้วย “ศักดิ์สยามน้องเนวิน”ขึ้นค่าโดยสารแท็กซี่

ชาวโพลไม่เห็นด้วย “ศักดิ์สยามน้องเนวิน”ขึ้นค่าโดยสารแท็กซี่

284
0
SHARE

คลิกอ่านข่าวขึ้นค่าแท็กซี่ของเฟชบุ้ค คนภูมิใจไทย

https://bit.ly/31u3KxU

https://bit.ly/2OOFVPZ

ข่าวไม่บังคับรถตู้

https://bit.ly/2YWMtvM

 

 

นายศักดิ์สยาม  ชิดชอบ  น้องชายของ นายเนวิน ชิดชอบ  ตำแหน่ง รมว.คมนาคม ของพรรคภูมิใจไทย ได้ประชุมหารือกับผู้ประกอบการรถแท็กซี่  รถตู้   แล้วแถลงข่าวว่า  รับข้อเสนอให้ขึ้นค่าโดยสารแท็กซี่ใน 1 เดือน  รับข้อเสนอให้ขยายอายุใช้งานรถแท็กซี่จาก 9 ปีเป็น 12 ปี รับข้อเสนอขยายอายุรถตู้่เป็น 12 ปี ไม่บังคับให้รถตู้โดยสารต่างจังหวัดต้องเปลี่ยนเป็นรถไมโคบัสทุกคันตามคำสั่งเดิม  โดยทั้งหมดยังสับสนอยู่  ขึ้นหรือยังไม่ขึ้น  ขยายอายุหรือไม่ขยายอายุแท็กซี่รถตู้  เพราะยังไม่มีการแถลงข่าวเพิ่มเติม  แต่เมื่อ “นิด้าโพล”สำรวจความคิดเห็นของประชาชน ประกาศออกมาเมื่อตอนเช้า 11 ส.ค.2562  มีผลดังนี้

 

“นิด้าโพล” ศูนย์สำรวจความคิดเห็น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ประกาศเผยผลสำรวจ

 

เรื่อง “คมนาคมไฟเขียว ขึ้นค่าแท็กซี่มิเตอร์”

 

ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 8 -9 สิงหาคม 2562 จากผู้ที่พักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กระจายทุกระดับการศึกษา และอาชีพ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,505 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการขึ้นค่าแท็กซี่มิเตอร์

 

การขึ้นค่าแท็กซี่มิเตอร์ กม.ที่ 1-10 กม. จาก 6 บาท เป็น 6.50 บาท/กม. พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 62.52 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย เพราะราคาเดิมสูงอยู่แล้ว ราคาเเก๊ส/น้ำมัน ยังไม่สูงมาก ยังไม่สมควรขึ้นค่าโดยสาร และการบริการยังไม่สมกับราคาที่เพิ่มขึ้น

 

ร้อยละ 35.02 ระบุว่า เห็นด้วย เพราะราคาที่ขึ้นยังพอรับได้สมเหตุสมผล เพราะค่าครองชีพสูงขึ้น และอาจจะช่วยลดปัญหาการปฏิเสธผู้โดยสารได้ และร้อยละ 2.46 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่แน่ใจ

 

การขึ้นค่าแท็กซี่มิเตอร์ในรถติด จากนาทีละ 2 บาทเป็น 3 บาท ร้อยละ 81.00 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย เพราะไม่จำเป็นต้องขึ้นราคาในกรณีรถติด เนื่องจากเป็นสิ่งที่ต้องบริการประชาชนอยู่แล้วไม่สมควรเก็บเพิ่ม

 

ร้อยละ 18.07 ระบุว่า เห็นด้วย เพราะเป็นการแก้ปัญหาแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสารได้ และร้อยละ 0.93 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่แน่ใจ

 

แท็กซี่มิเตอร์ในสนามบิน ร้อยละ 60.40  ไม่เคยใช้บริการ ขณะที่ ร้อยละ 39.60  ระบุว่า เคยใช้บริการ

 

การขึ้นค่าเซอร์ชาร์จ จากการใช้บริการแท็กซี่มิเตอร์ในสนามบิน เพิ่มจาก 50 บาท เป็นรถขนาดเล็กไม่เกิน 70 บาท รถขนาดใหญ่ไม่เกิน 90 บาท (เฉพาะผู้ที่ตอบเคยใช้บริการแท็กซี่มิเตอร์ในสนามบิน) พบว่า ร้อยละ 76.34  ไม่เห็นด้วย เพราะเป็นการเอาเปรียบผู้โดยสาร เนื่องจากไม่สามารถเรียกรถแท็กซี่ภายนอกเข้ามารับภายในสนามบินได้ ราคาเดิมเหมาะสมดีอยู่แล้ว และการบริการของแท็กซี่สนามบินยังไม่ดีเท่าที่ควร

 

ร้อยละ 22.15  เห็นด้วย เพราะการบริการสอดคล้องกับการขึ้นราคา และค่าเซอร์ชาร์จที่เพิ่มขึ้นยังพอรับได้ และร้อยละ 1.51 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่แน่ใจ

 

การเก็บค่าสัมภาระจากการใช้บริการแท็กซี่มิเตอร์ในสนามบินโดยขนาดเกิน 26 นิ้ว จะบริการฟรี 2 ชิ้นแรก ชิ้นที่ 3 เป็นต้นไป เก็บชิ้นละ 20 บาท (เฉพาะผู้ที่ตอบเคยใช้บริการแท็กซี่มิเตอร์ในสนามบิน) ร้อยละ 64.77 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย เพราะเป็นการบริการของแท็กซี่และมีค่าเซอร์ชาร์จแล้ว ควรเหมารวมราคากันทีเดียวแต่แรก

 

ร้อยละ 34.06 ระบุว่า  เห็นด้วย เพราะการมีสัมภาระเยอะสมควรที่จะเก็บเพิ่มอยู่แล้ว และเป็นการช่วยค่าซ่อมบำรุงให้กับรถแท็กซี่ และร้อยละ 1.17 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่แน่ใจ

 

 

matemnews.com 

11 สิงหาคม 2562