Home ข่าวทั่วไปรอบวัน รัฐบาลแพ้โหวตในสภาผู้แทนราษฎรอีกแล้ว

รัฐบาลแพ้โหวตในสภาผู้แทนราษฎรอีกแล้ว

183
0
SHARE

 

 

หนีไม่พ้นความจริง  มีผู้คนมากมายบอกว่า รัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่มี 19 พรรคสนับสนุนเป็นรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำ เพราะมีเสียงส.ศ.เกินครึ่งเพียง 4 เสียง  ก็ปรากฏว่าแพ้โหวตให้ฝ่าสยค้านครั้งที่ 1 ไปเมื่อสัปดาห์ก่อนในการโหวต ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ข้อ 9 (1)  การทำหน้าที่ของประธานที่ประชุมต้องเป็นกลาง  สั่งเลื่อนมาพิจารณาต่อในกสนประชุมพุธ 14 ส.ค.2562  โดยเริ่มต้น นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนฯทำหน้าที่ประธานที่ประชุม

 

นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างน้อย อภิปรายว่า ในหมวด 3 ข้อ 12 ของร่างข้อบังคับการประชุมสภาฯ อดีตมีเพียงคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) แต่ขณะนี้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) ในสภาผู้แทนราษฎร ที่ในอดีตไม่เคยมีสถานะเป็นที่รองรับ และได้มีการเพิ่มคณะกรรมการประสานงานร่วมสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งคัดเลือกจากวิปรัฐบาล 5 คน วิปฝ่ายค้าน 5 คน ตนเสนอขอให้ตัดเรื่องสิทธิประโยชน์ออกไป เนื่องจากมีการกำหนดสิทธิประโยชน์ไว้แล้วในข้อ 15 ฉะนั้น การกำหนดสิทธิประโยชน์อีกในข้อ 12 จะเป็นการซ้ำซ้อน

 

นายนิกร จำนง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา ในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างมาก ชี้แจงว่า การคณะกรรมการประสานงานร่วมสภาฯ สิทธิประโยชน์ คือเบี้ยประชุมเท่านั้น รวมถึงการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์   เรื่องนี้ต้องค่อยเป็นค่อยไป ประเด็นเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ให้เป็นไปตามที่ประธานสภาฯกำหนด  อภิปรายจยที่ประชุมลงมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมาธิการเสียงข้างมาก 448 เสียง ไม่เห็นด้วย 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

 

การพิจารณา ข้อ 13 ว่าด้วยการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการประสานงานร่วมสภาผู้แทนราษฎร (1) สภาสิ้นอายุ หรือ สภาถูกยุบ หรือไม่มีสภาเพราะเหตุอื่นใด โดยกรรมาธิการเสียงข้างน้อย นายอดิศร เพียงเกษ ในฐานะกรรมาธิการ นายขจิตร ชัยนิคม ส.ส.อุดรธานี พรรคเพื่อไทย ขอสงวนความเห็นให้ตัดคำว่า “หรือไม่มีสภาเพราะเหตุอื่นใด” เนื่องจากเป็นคำที่สะท้อนให้นึกถึงการยึดอำนาจหรือการรัฐประหาร  เพราะการพ้นไปของสภาฯ มี 2 เหตุผลที่เขียนในรัฐธรรมนูญ คือ อยู่ครบวาระ และการยุบสภา  ไม่เคยมีการปรากฏว่าพ้นไปด้วยเหตุอื่นใด ขอให้ส.ส.ที่มาจากประชาชนลงคะแนนด้วยความอิสระ เพื่อปกป้องสถาบันที่เป็นตัวแทนของประชาชนเอาไว้

 

อภิปรายจบประธานให้ลงมติ  234 เสียง เห็นด้วยกับการตัดถ้อยคำนี้ออกตามความเห็นของกรรมาธิการเสียงข้างน้อย  ให้ยืนตามกรรมาธิการเสียงข้างมาก 223 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง  ถือว่าส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลลงมติแพ้ ส.ส.ฝ่ายค้านเป็นครั้งที่ 2   เวลา 20 น.นายชวน สั่งเลื่อนการพิจารณาข้อบังคับข้อต่อไปในวันพรุ่งนี้ แล้วสั่งปิประชุม

 

matemnews.com 

14 สิงหาคม 2562